പത്മനാഭന്റെ പൂച്ച

പത്മനാഭന്റെ പൂച്ച

75.00

രചന: പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം: ടി ആര്‍ രാജേഷ്
കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന്റെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി രചിച്ച കഥകള്‍.

പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളം മിഷന്റെ പൂക്കാലം മാസികയില്‍വന്ന റിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാം.

Description

കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന്റെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി രചിച്ച കഥകള്‍.

Additional information

രചന പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
ISBN 978-93-87136-43-4
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8