പാടുവിൻ പഠിക്കുവിൻ

പാടുവിൻ പഠിക്കുവിൻ

50.00

രചന: വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
ചിത്രീകരണം: സചീന്ദ്രൻ കാറഡുക്ക
ഡിസൈൻ: രാജേഷ് ചാലോട്
മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും വൈവിധ്യവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ലഘുകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Description

മലയാളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും വൈവിധ്യവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ലഘുകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Additional information

രചന വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
ചിത്രീകരണം സചീന്ദ്രന്‍ കാറഡ്ക്ക
ഡിസൈന്‍ രാജേഷ് ചാലോട്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 48
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2022
ISBN 978-93-88935-72-2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പാടുവിൻ പഠിക്കുവിൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *