പക്ഷിപുരാണം

പക്ഷിപുരാണം

70.00

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുരാണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ക്കായി തെര‍ഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപതു കഥകള്‍.

രചന: സുരേഷ് മണ്ണാറശ്ശാല
ചിത്രീകരണം: ദേവപ്രകാശ്

Description

പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുരാണങ്ങളില്‍ നിന്നും കുട്ടികള്‍ക്കായി തെര‍ഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപതു കഥകള്‍.

Additional information

രചന സുരേഷ് മണ്ണാറശ്ശാല
ചിത്രീകരണം ദേവപ്രകാശ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
ISBN 978-81-8494-378-8
പേജുകള്‍ 846
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8