പറക്കും തളികയിലെ അത്ഭുതയാത്ര

പറക്കും തളികയിലെ അത്ഭുതയാത്ര

50.00

രചന: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം: വെങ്കി

മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള കുള്ളന്മാർ ഇരട്ടസഹോദരന്മാരായ സാബുവിനേയും ബാബുവിനേയും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും തന്ത്രപരമായി അവരവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ് പ്രമേയം. 

Description

മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള കുള്ളന്മാർ ഇരട്ടസഹോദരന്മാരായ സാബുവിനേയും ബാബുവിനേയും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും തന്ത്രപരമായി അവരവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതുമാണ് പ്രമേയം. 

Additional information

രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ ജി എം സി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 56
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
ISBN 978-93-889-350-43
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019