പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാൻ

പരീക്ഷിത്തു തമ്പുരാൻ

55.00

രചന: വി രാധാകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം: അമൽ

Description

മുസിരിസ് ജീവചരിത്രപരമ്പരയിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന്. പരീക്ഷിത്തുതമ്പുരാന്റെ ജീവചരിത്രം.

Additional information

രചന വി രാധാകൃഷ്ണൻ
ചിത്രീകരണം അമൽ
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
ISBN 978-81-8494-431-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
ലേയൗട്ട് വിഷ്ണു പി എസ്
പേജുകള്‍ 68
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്