പത്ത്

പത്ത്

20.00

ഷെഫാലി ജെയിന്‍

Out of stock

Description

പുസ്തകം വായിച്ചുതീരുമ്പോള്‍ ഒന്നുമുതല്‍ പത്തുവരെ എണ്ണാന്‍ കുട്ടികള്‍ അറിയാതെ പഠിക്കും.
ചെറിയ അത്ഭുതങ്ങള്‍ നല്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് ലളിതമായി വിവരിക്കുന്ന കഥ
ഇതാ ഒന്ന്. ഹോ, രണ്ട് ഇപ്പോള്‍ മൂന്നായി.
അവരെന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയാമോ?

Additional information

രചന ഷെഫാലി ജെയിന്‍
ചിത്രീകരണം ഷെഫാലി ജെയിന്‍
ISBN 978-81-8494-046-6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2009, 2017
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്, സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 16
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്