പഴമയെത്തേടി

പഴമയെത്തേടി

70.00

രചന: രാജേശ്വരി തോന്നയ്ക്കല്‍
ചിത്രീകരണം: റോണി ദേവസ്യ

ഗ്രാമീണ ജീവിതവും സംസ്‌കാരവുമായിബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ തലമുറയില്‍ പലര്‍ക്കും അറിയാത്ത നിരവധി വാക്കുകളും വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന ചില വസ്തുക്കളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്‌കാരത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴമയെത്തേടി എന്ന ഈ പുസ്തകം

Description

ഗ്രാമീണ ജീവിതവും സംസ്‌കാരവുമായിബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ തലമുറയില്‍ പലര്‍ക്കും അറിയാത്ത നിരവധി വാക്കുകളും വസ്തുക്കളുമുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായിരുന്ന ചില വസ്തുക്കളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്‌കാരത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴമയെത്തേടി എന്ന ഈ പുസ്തകം

Additional information

ചിത്രീകരണം റോണി ദേവസ്യ
ഡിസൈന്‍ ശിവപ്രസാദ് ബി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 36
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2018
ISBN 978-93-87136-38-0