പൊന്നിറത്താള്‍ കഥ

പൊന്നിറത്താള്‍ കഥ

45.00

പൊന്നിറത്താള്‍ എന്ന നാടോടിക്കാവ്യത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരം കുട്ടികള്‍ക്കായി. 

പുനരാഖ്യാനം: പ്രൊഫ. ജെ പദ്മകുമാരി
ചിത്രീകരണം : ഗോപു പട്ടിത്തറ

Description

പൊന്നിറത്താള്‍ എന്ന നാടോടിക്കാവ്യത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കാരം കുട്ടികള്‍ക്കായി. 

Additional information

ചിത്രീകരണം ഗോപു പട്ടിത്തറ
ഡിസൈന്‍ സുനിൽ എസ്
ISBN 978-81-8494-309-2
പേജുകള്‍ 36
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2012
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം പ്രൊഫ ജെ പദ്മകുമാരി
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6