പൊന്‍വട്ടം

പൊന്‍വട്ടം

60.00

രചന: മടവൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
ചിത്രീകരണം: ടി ആര്‍ രാജേഷ്
കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കുഞ്ഞുകവിതകളുടെ സമാഹാരം

Description

കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള ചെറുകവിതകളുടെ സമാഹാരം.

Additional information

രചന മടവൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍
ചിത്രീകരണം ടി ആര്‍ രാജേഷ്
ഡിസൈന്‍ രതീഷ് വി എന്‍
എഡിറ്റര്‍ ചിത്ര എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 12
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-00-5