പുഴ ഒഴുകും വഴികൾ

പുഴ ഒഴുകും വഴികൾ

180.00

രചന: സബ്ന എ ബി
ചിത്രീകരണം: പ്രജിൽ അമൻ, വിൽഫ്രഡ് കെ പി
ഡിസൈൻ: പ്രിയരഞ്ജൻലാൽ
ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒഴുകുന്ന സ്രോതസ്സുകളായ പുഴകളെയും പുഴയറിവുകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം

Description

ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ഒഴുകുന്ന സ്രോതസ്സുകളായ പുഴകളെയും പുഴയറിവുകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം

Additional information

രചന സബ്ന എ ബി
ചിത്രീകരണം പ്രജിൽ അമൻ, വിൽഫ്രഡ് കെ പി
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രിയരഞ്ജന്‍ലാല്‍
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
പേജുകള്‍ 120
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2021
ISBN 978-93-88935-84-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പുഴ ഒഴുകും വഴികൾ”

Your email address will not be published.