റേഡിയത്തിന്റെ അമ്മ

റേഡിയത്തിന്റെ അമ്മ

85.00

രചന: ഡോ. ടി ആര്‍ ശങ്കുണ്ണി

അജയ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ,  കർമശേഷിയുടെ പ്രതീകമായ മേരി ക്യൂറിയുടെ ജീവചരിത്രം. റേഡിയം കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും അതിനു പുറകിലെ യാതനകളെക്കുറിച്ചും ഹൃദ്യമായി പറഞ്ഞുപോകുന്ന ജീവചരിത്രരചന. 

Description

അജയ്യമായ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ, നിസ്തന്ദ്രമായ കർമശേഷിയുടെ പ്രതീകം – മേരി ക്യൂറിയുടെ ജീവചരിത്രം

Additional information

രചന ഡോ. ടി ആര്‍ ശങ്കുണ്ണി
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 120
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-43-2