ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം

ശബ്ദത്തിന്റെ ലോകം

55.00

രാധികാദേവി ടി ആര്‍
കെ സുധീഷ്

Description

ശബ്ദത്തിന്റെ വിസ്മയകരമായ ലോകത്തെയും അതിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെയും പരിയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

Additional information

രചന രാധികാദേവി ടി ആര്‍
ചിത്രീകരണം കെ സുധീഷ്
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
ISBN 978-81-8494-275-0
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 42
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്