സഹജീവനം – ജീവന്റെ ഒരുമ

സഹജീവനം – ജീവന്റെ ഒരുമ

70.00

രചന: എസ് ശാന്തി

Description

ഭൂമിയിലെ ജീവികളെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിജീവനത്തിനായി പരസ്പരം സഹായിച്ചു ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികള്‍ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട്. സഹജീവനം (Symbiosis) എന്ന അത്ഭുതപ്രതിഭാസത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Additional information

രചന എസ് ശാന്തി
ഡിസൈന്‍ പി പ്രദീപ്
ISBN 978-81-8494-344-3
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2013
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/4
പേജുകള്‍ 52
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്