സംഗീത വീട്ടിലെ രാജകുമാരന്‍

സംഗീത വീട്ടിലെ രാജകുമാരന്‍

70.00

സ്വാതി എന്ന അന്ധഗായകന്‍ സംഗീതവീട്ടിലെ രാജകുമാരനായ കഥ
രചന: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം: മധു എസ്

Description

സ്വാതി എന്ന അന്ധഗായകന്‍ സംഗീതവീട്ടിലെ രാജകുമാരനായ കഥ

Additional information

ചിത്രീകരണം മധു എസ്
രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
ISBN 978-81-8494-372-6
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8