സംഗീത വീട്ടിലെ രാജകുമാരന്‍

സംഗീത വീട്ടിലെ രാജകുമാരന്‍

70.00

സ്വാതി എന്ന അന്ധഗായകന്‍ സംഗീതവീട്ടിലെ രാജകുമാരനായ കഥ
രചന: സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ചിത്രീകരണം: മധു എസ്

Description

സ്വാതി എന്ന അന്ധഗായകന്‍ സംഗീതവീട്ടിലെ രാജകുമാരനായ കഥ

Additional information

ചിത്രീകരണം മധു എസ്
രചന സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
ഡിസൈന്‍ മനോജ് എസ്‌
എഡിറ്റര്‍ സാജി എസ് വി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2014
ISBN 978-81-8494-372-6
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8