സാന്റിയാഗോ എന്ന മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍

സാന്റിയാഗോ എന്ന മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍

40.00

തിരമാലകള്‍ വന്ന് കടലാഴങ്ങളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സാന്‍റിയാഗോ എന്ന മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍റെ കഥ

രചന: ബക്കര്‍ മേത്തല
ചിത്രീകരണം : ബോബി എം പ്രഭ

Description

തിരമാലകള്‍ വന്ന് കടലാഴങ്ങളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സാന്‍റിയാഗോ എന്ന മീന്‍പിടുത്തക്കാരന്‍റെ കഥ

Additional information

രചന ബക്കര്‍ മേത്തല
ചിത്രീകരണം ബോബി എം. പ്രഭ
ഡിസൈന്‍ ബി പ്രസാദ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 24
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
ISBN 978-81-8494-472-3
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8