സുമയ്യ

സുമയ്യ

90.00

രചന: തസ്മിൻ ഷിഹാബ്
ചിത്രീകരണം: പി എസ് ബാനർജി

ചെറിയ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സുമയ്യ. പ്രകൃതിയോട് നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. രാത്രി സൂര്യൻ എവിടെപ്പോകുന്നു?, കോഴിയെന്തിനാ മുട്ടയിടുന്നത്?, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്?… അങ്ങനെ അനേകമനേകം ചോദ്യങ്ങൾ. അവളുടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നോവൽ നിറയെ. കൂട്ടത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും. വായന കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടി ചോദ്യങ്ങളായി മാറും.
സുമയ്യയെപ്പോലെ ഒരു മിടുക്കിക്കുട്ടിയാവാൻ നോവൽ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നിപ്പോകും. പി എസ് ബാനർജി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾകൂടിയാകുമ്പോകൾ സുമയ്യ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു അനുഭവമാകും നമുക്കു സമ്മാനിക്കുക.

Description

ചെറിയ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സുമയ്യ. പ്രകൃതിയോട് നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. രാത്രി സൂര്യൻ എവിടെപ്പോകുന്നു?, കോഴിയെന്തിനാ മുട്ടയിടുന്നത്?, ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്?… അങ്ങനെ അനേകമനേകം ചോദ്യങ്ങൾ. അവളുടെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നോവൽ നിറയെ. കൂട്ടത്തിൽ അവയ്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും. വായന കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടി ചോദ്യങ്ങളായി മാറും.
സുമയ്യയെപ്പോലെ ഒരു മിടുക്കിക്കുട്ടിയാവാൻ നോവൽ വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തോന്നിപ്പോകും. പി എസ് ബാനർജി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾകൂടിയാകുമ്പോകൾ സുമയ്യ ആസ്വാദ്യകരമായ ഒരു അനുഭവമാകും നമുക്കു സമ്മാനിക്കുക. 

Additional information

രചന തസ്മിൻ ഷിഹാബ്
ചിത്രീകരണം ബാനര്‍ജി പി എസ്
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 88
ISBN 978-93-88935-64-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2020

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സുമയ്യ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *