വള്ളിനിക്കറിട്ട ബാല്യം

വള്ളിനിക്കറിട്ട ബാല്യം

120.00

രചന: ഡെന്നീസ് അറയ്ക്കല്‍
ചിത്രീകരണം: ആലീസ് ചീവേല്‍

ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങൾ സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്ന അപൂർവരചന. ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ആഖ്യാനശൈലി.

Description

ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങൾ സരസമായി വർണ്ണിക്കുന്ന അപൂർവരചന. ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ആഖ്യാനശൈലി.

Additional information

രചന ഡെന്നീസ് അറയ്ക്കല്‍
ചിത്രീകരണം ആലീസ് ചീവേല്‍
ഡിസൈന്‍ ആലീസ് മഹാമുദ്ര
എഡിറ്റര്‍ ഡോ. രാധിക സി നായര്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 156
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-012