വാലു പോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ

വാലു പോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ

35.00

പുനരാഖ്യാനം: ഇ എന്‍ ഷീജ
ചിത്രീകരണം: അരുണ ആലഞ്ചേരി

Description

വായിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ക്കായി വാലു പോയ കുരങ്ങന്റെ കഥ ചിത്രപുസ്തകരൂപത്തില്‍.

Additional information

ചിത്രീകരണം അരുണ ആല‍ഞ്ചേരി
ഡിസൈന്‍ സുമേഷ് ജയന്‍
ISBN 978-81-8194-085-5
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2017
വിവര്‍ത്തനം/പുനരാഖ്യാനം ഇ എന്‍ ഷീജ
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 24
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്