വീട് മരം കിളി

വീട് മരം കിളി

50.00

രചന: അംബുജം കടമ്പൂര്
ചിത്രീകരണം: രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈൻ: രാജീവ് എൻ ടി

വരയും വർണങ്ങളുമായി ഉഷാറായ അഥീനയെന്ന കുസൃതിക്കുട്ടിയുടെ കഥ

Description

വരയും വർണങ്ങളുമായി ഉഷാറായ അഥീനയെന്ന കുസൃതിക്കുട്ടിയുടെ കഥ

Additional information

രചന അംബുജം കടമ്പൂര്
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ രാജീവ്‌ എന്‍ ടി
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പേജുകള്‍ 12
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2020
ISBN 978-93-88935-83-8