വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം

വീണ്ടും ഒരു പ്രഭാതം

35.00

കൊല്ലം തുളസി
രാജീവ് എൻ ടി

Description

കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി ഒരു ലഘുനാടകം

Additional information

രചന കൊല്ലം തുളസി
ചിത്രീകരണം രാജീവ് എൻ ടി
ഡിസൈന്‍ സാബുലാൽ
ISBN 978-81-8494-403-7
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2015
എഡിറ്റര്‍ സെലിന്‍ ജെ എന്‍
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/8
പേജുകള്‍ 32
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്