വേഴാമ്പലും തെള്ളിവിത്തും

വേഴാമ്പലും തെള്ളിവിത്തും

50.00

രചന: ഡോ. അമിതാബച്ചന്‍ കെ എച്ച്
ചിത്രീകരണം:  അലി അക്ബര്‍ പി എന്‍

Description

പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ജീവികളുണ്ട് കാട്ടില്‍. വേഴാമ്പലും തെള്ളിമരവും അത്തരത്തില്‍ പരസ്പരം സഹായിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ കഥയാണ് ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ഈ ചിത്രപുസ്തകം.

 

 

Additional information

രചന ഡോ. അമിതാബച്ചന്‍ കെ എച്ച്
ചിത്രീകരണം അലി അക്ബര്‍ പി എന്‍
ഡിസൈന്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്
എഡിറ്റര്‍ നവനീത് കൃഷ്ണന്‍ എസ്, സെലിന്‍ ജെ എന്‍
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 24
വലിപ്പം ക്രൗണ്‍ 1/4
ISBN 978-93-87136-60-1