വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ്- ഹൈക്കു പോയംസ് | World at large – Haiku Poems

View cart “സൂപ്പര്‍ ബോയ് രാമു” has been added to your cart.

വേൾഡ് അറ്റ് ലാർജ്- ഹൈക്കു പോയംസ് | World at large – Haiku Poems

95.00

രചന: ഡോ. സിഗ്മ ജി
ചിത്രീകരണം: വെങ്കി

മൂന്നു വരികളുള്ള ഒരു ജാപ്പനീസ് കവിതാവിഭാഗമാണ് ഹൈക്കു. അമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ്  ഹൈക്കു കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Description

മൂന്നു വരികളുള്ള ഒരു ജാപ്പനീസ് കവിതാവിഭാഗമാണ് ഹൈക്കു. അമ്പത് ഇംഗ്ലീഷ്  ഹൈക്കു കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Additional information

രചന ഡോ. സിഗ്മ ജി
ചിത്രീകരണം വെങ്കി
ഡിസൈന്‍ വെങ്കി
എഡിറ്റര്‍ അഞ്ജന സി ജി
പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍ സുബിന്‍ കെ സുഭാഷ്
പേജുകള്‍ 36
വലിപ്പം ഡിമൈ 1/6
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വര്‍ഷം 2019
ISBN 978-93-88935-48-7