തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – സീനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ്

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – സീനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ്

തളിര് സ്കോളർഷിപ്പ് 2022 – സീനിയർ വിഭാഗം വിജയികളുടെ ലിസ്റ്റ് 
*ഈ ലിസ്റ്റ് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായിരിക്കും. ജില്ല, ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി നൽകിയതായി ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നതല്ല.  ജില്ലാതല സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.
അതതു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കു വാങ്ങിയ കുട്ടികൾക്കാണ് സംസ്ഥാനതലമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത. ഇവരുടെ ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 

 

NO RegNO Name Class Mark Dist School
A Category, Rs. 1000 – Thiruvanathapuram Dist
1 14328 Gourikrishna A S 8 94 Thiruvananthapuram GOVT MODEL H S S VENJARAMOODU
2 18322 Theertha R J 9 94 Thiruvananthapuram Christhu Jyothi Senior Secondary school, Chullimanoor
3 38174 Amal Am 10 94 Thiruvananthapuram GMBHSS ATTINGAL
4 19507 Ananthakrishnan J R 8 92 Thiruvananthapuram GOVT HSS KILIMANOOR
5 18072 Ananthakrishnan Js 9 91 Thiruvananthapuram MGM Model School
6 31435 M S Swagatha 10 89 Thiruvananthapuram Christ Nagar Central School
7 533 Nivedita C Suresan 9 89 Thiruvananthapuram Saraswathi Vidyalaya
8 17383 Al Ameen M S 10 88 Thiruvananthapuram GOVT H S AVANAVANCHERY
9 33884 Achyuth Venugopal 8 87 Thiruvananthapuram Govt. v & H.S.S, Pirappancode
10 19025 Asna S N 8 87 Thiruvananthapuram GHSS VENJARAMOODU
11 14785 Aftab Ahmed Siyad 8 86 Thiruvananthapuram GEM KNOW MODEL HSS, Mel-Vettoor, Varkala 695312
12 34791 Aryasree V L 10 86 Thiruvananthapuram GGHSS MITHIRMALA
13 30480 Adwaith S D 9 86 Thiruvananthapuram GOVT H S S NEYYARDAM
14 37879 Anand G S 8 86 Thiruvananthapuram St. Joseph’s H S S, TVPM
15 19793 Agraja. D. R 8 86 Thiruvananthapuram Sai Krishna Public School
16 8851 Akshay Dileep 10 85 Thiruvananthapuram Christ Nagar Eng.Hr.Sec School
17 14388 Sreenandh S Kumar 9 85 Thiruvananthapuram GOVT MODEL HSS VENJARAMOODU
18 17780 Amrutha Rajesh 8 84 Thiruvananthapuram GOVT GHSS ATTINGAL
19 32424 Faiha Farveen S 8 84 Thiruvananthapuram GOVT H S S BALARAMAPURAM
20 5705 Amrutha Ajay 9 84 Thiruvananthapuram DARSANA HIGHER SECONDARY SCHOOL NEDUMANGAD
21 38951 Subahana Yasmil M S 10 84 Thiruvananthapuram Neo Dale Secondary School, Killy
22 25601 Janaki. G. R 8 84 Thiruvananthapuram SNHSS UZHAMALAKAL
23 5356 Adrika Anil 9 84 Thiruvananthapuram GGHSS Malayinkil
24 26183 Rithika S 8 83 Thiruvananthapuram GGHSS COTTON HILL
25 14149 Ajay B 9 83 Thiruvananthapuram GOVT H S S PIRAPPANCODE
26 26036 Athira V Nair 9 83 Thiruvananthapuram ST. GORETTIS HS
27 20250 Pravish Krishnan J S 9 83 Thiruvananthapuram ST GORETTIS H S NALANCHIRA
28 33930 Navaneeth Krishna R 8 83 Thiruvananthapuram N S S H S S MADAVOOR
29 35741 Joel P George 8 83 Thiruvananthapuram St. Xaviers HSS, Peyad
30 38842 Pooja P V Nair 8 83 Thiruvananthapuram GGHSS, Malayinkeezhu
31 29809 Lakshmi Parvathi M 10 83 Thiruvananthapuram Christ nagar Central School, Kowdiar, Trivandrum
32 11211 Sreelakshmi Rajeev 8 83 Thiruvananthapuram Holy Angel’s Convent H.S.S
33 15886 Abhinav Jayesh 8 83 Thiruvananthapuram ST.MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL, PATTOM, THIRUVANANTHAPURAM
34 3994 Ashraful Halk.n 10 83 Thiruvananthapuram GHSS VENJARAMOODU
35 26071 Reonal K Nelson 8 83 Thiruvananthapuram St joseph senior secondary school Muttada trivandrum
B Category, Rs. 500 – Thiruvanathapuram Dist
36 14395 Abhinav. P. A 8 82 Thiruvananthapuram Govt. Model H. S. S. Venjaramood
37 31669 Dhyan Krishna A 8 82 Thiruvananthapuram St.Marys Higher Secondary school
38 38792 Archa Anil S 8 82 Thiruvananthapuram SKVHSS Nanniyode
39 38730 Gadha Thankachi V J 8 82 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
40 38753 Sandra S 8 82 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
41 22378 Azmeera Fathima A 9 82 Thiruvananthapuram Kendriya vidyalaya SAP Thiruvananthapuram
42 38954 Sivani A P 10 82 Thiruvananthapuram Neo Dale Secondary School, Killy
43 38667 Sona R J 8 82 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
44 33917 Meenakshi G R 8 82 Thiruvananthapuram N S S H S S MADAVOOR
45 13774 Akhil. S. M 9 82 Thiruvananthapuram St. Mary’s HSS, Pattom.
46 14367 Akshaya A B 9 82 Thiruvananthapuram Govt HS jawahar colony Palode
47 14157 Akshay B 9 81 Thiruvananthapuram GOVT H S S PIRAPPANCODE
48 38595 Sneha J S 8 81 Thiruvananthapuram Govt. Model H S S, Venjaramood
49 31071 Abhi K Vinod 8 81 Thiruvananthapuram Govt. V HSS for Boys Malayinkil
50 10454 Tessa V S 9 81 Thiruvananthapuram GVHSS Parassala
51 16046 Devananda M 10 81 Thiruvananthapuram HOLY ANGELS CONVENT SCHOOL, VANCHITOOR TRIVANDRUM
52 38946 Ajesh S Sathyan 10 81 Thiruvananthapuram Neo Dale Secondary School, Killy
53 12018 Ganga S Vineesh 9 80 Thiruvananthapuram GOVT MODEL HSS VENJARAMOODU
54 38707 Anand A S 8 80 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
55 21708 Ardra B Murali 8 80 Thiruvananthapuram GHSs Bharathannoor
56 427 Akshith. S 9 80 Thiruvananthapuram GHSS AYIROOPPARA
57 13740 Neelima.s.s 8 80 Thiruvananthapuram Govt.Model HSS.Venjaramoode
58 31066 Abhijith A S 10 80 Thiruvananthapuram JPHSS, Ottasekharamangalam
59 4092 Mohammed D 8 80 Thiruvananthapuram S.N.H.S.S Uzhamalakkal
60 12927 Uthara Rajeevan 8 80 Thiruvananthapuram Govt HSSAyirooppara
61 29034 Davika A B 10 80 Thiruvananthapuram MOULANA ABUL KALAM AZAD MEMORIAL ENGLISH MEDIUM PUBLIC SCHOOL
62 35853 Almas S 9 79 Thiruvananthapuram Govt. G H S S Attingal
63 23765 Hariprasad A R 8 79 Thiruvananthapuram SNHSS Uzhamalakkal
64 26791 Bharat B. Asok 8 79 Thiruvananthapuram St.Mary’s HSS, Pattom
65 8852 Gopika Gopan 8 79 Thiruvananthapuram St.Goretti’s HSS Nalanchira
66 32838 Vijitha Sam Kurakar 10 79 Thiruvananthapuram St Mary’s HSS Pattom
67 38934 Aparna S L 8 79 Thiruvananthapuram Neodale Secondary School, Killy
68 38700 Abiya S R 8 79 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
69 9179 Sneha.l 9 79 Thiruvananthapuram AMHSS THIRUMALA
70 38886 Ananya M C 10 78 Thiruvananthapuram Sai Krishna Public School, Chenkal
71 22826 Niranjan S 9 78 Thiruvananthapuram Govt HSS Thonnakkal
72 38626 Sooryajith J O 9 78 Thiruvananthapuram SKVHSS Nanniyode
73 22605 Anisha S 8 78 Thiruvananthapuram GOVT. HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS COTTONHILL
74 31046 Ananya S Chandran 9 78 Thiruvananthapuram GHSS Kulathoor
75 12518 Krishnaveni 9 78 Thiruvananthapuram Carmel girls’ higher secondary school
76 16058 Malavika A S 8 78 Thiruvananthapuram P R William HSS School
77 3386 Sreyas. D. P 10 78 Thiruvananthapuram GHSS. VENJARAMOODU
78 30487 Snekha S 9 78 Thiruvananthapuram Carmel Girl’s HSS Vazhuthacaud
79 13304 Abhirami B S 9 78 Thiruvananthapuram GVHSS PARASSALA
80 38938 Anjima S Raj 8 78 Thiruvananthapuram Neo Dale Secondary School, Killy
81 8980 Athul Ganesan 8 77 Thiruvananthapuram Govt.Higher Secondary School Kilimanoor
82 34978 Deva Nanda. S S 10 77 Thiruvananthapuram Amrita Kairali Vidya Bhavan
83 38959 Arshitha S S 8 77 Thiruvananthapuram G H S S Keezharoor
84 29073 Prabha Jerome 10 77 Thiruvananthapuram St marys higher secondary school pattom
85 34488 Adhithyan.k.r 9 77 Thiruvananthapuram St.Mary’s HSS Pattom
86 4910 Anagha. S.m 9 77 Thiruvananthapuram Govt. V & H.S.S, Pirappancode
87 14904 Gautham Krishna S 8 77 Thiruvananthapuram Govt. Model HSS Venjaramoodu
88 16025 Krishnapriya V 9 77 Thiruvananthapuram GGHSS COTTONHILL
89 20086 Muhammed Aslam S 9 77 Thiruvananthapuram GOVT V H SS VELLANAD
90 34270 Liya Maria Linoj 9 77 Thiruvananthapuram St.Mary’s HSS,Pattom
91 710 Hrishikesh H 8 77 Thiruvananthapuram HOLY INNOCENTS PUBLIC SCHOL
92 23759 Alan M S 8 77 Thiruvananthapuram G H S JAWAHARCOLONY
93 38945 Abhinandh B V 9 77 Thiruvananthapuram Neo Dale Secondary School, Killy
             
A Category, Rs. 1000 – Kollam Dist
1 20824 Salman. N 8 92 Kollam MSM Higher Secondary School, Chathinamkulam
2 3722 Govind R 9 90 Kollam DVNSS HSS POOVATTOOR
3 8780 Sreelekshmi A P 10 89 Kollam GOVT HSS CHITHARA
4 31086 Navami P R 8 89 Kollam G H S S Anchal West
5 20341 Aarshamithra G Devi 10 89 Kollam Mithra Central School
6 14526 Meenakshi S M 9 89 Kollam HS For Girls Punalur
7 26079 Afsal. S. S 9 88 Kollam GOVT HSS & VHSS KADAKKAL, KOLLAM
8 29485 Jayaram H 9 88 Kollam St.John’s School
9 31083 Prasoon Prasad 8 87 Kollam GOVT MODEL H S S KULASEKHARAPURAM
10 31093 Deva Kiran S R 9 87 Kollam DVVHSS, Thalavoor
11 28553 Rajya Lekshmi S 10 86 Kollam ST.THOMAS H.S.S&SENIOR SECONDARY SCHOOL,PUNALR
12 19600 Sara S Hashim 8 86 Kollam GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL KUMMIL
13 31074 Yadukrishnan U 9 86 Kollam YADUKRISHNAN U
14 25468 Archa Krishnan S 9 86 Kollam BJSM MADATHIL V&HSS
15 39149 Niya Naseer 9 86 Kollam St.John’s School Anchal
16 14724 Gouri Sankari B S 8 85 Kollam DVVHSS THALAVOOR
17 162 Aswantlal A 8 85 Kollam J F K M VHSS
18 20528 Uthara S Gopan 10 84 Kollam St.John’s School
19 26080 Fadil S. 8 84 Kollam MARIA AGNES ENGLISH MEDIUM CONVENT SCHOOL
20 32931 Gowrinandan.s 8 84 Kollam S.N.Public School
21 17786 Ganesh. A.s. 9 84 Kollam A.V.G.H.S. Thazhava.
22 22263 Coushil S S 8 83 Kollam KRISTRAJ HSS
23 35296 Sree Hari B 9 83 Kollam NGPM HSS, Venchempu
24 39049 Anupama Brill 8 83 Kollam St.John’s School Anchal
25 39143 Elizabeth P Sam 9 83 Kollam St.John’s School Anchal
26 22221 Athmaja Prakash 10 83 Kollam G H S S Ayyankoickal
27 40856 Saya Anna Johnson 9 83 Kollam ST.JOHNS SCHOOL ANCHAL
28 16028 Keerthana Manoj 9 83 Kollam GHSS puthoor
29 26964 Ganga Lakshmi S 9 82 Kollam GOVT MODEL H S S KULASHEKHARAPURAM
30 20801 Malavika . S . Krishnan 9 82 Kollam Sree Narayana Public School
31 34093 Nikhitha Jerome 8 82 Kollam VIMALA HRIDAYA H.S.S FOR GIRLS
B Category, Rs. 500 – Kollam Dist
32 8606 Nimisha Nixon 9 81 Kollam ST JOHN’S H S ERAVIPURAM
33 19259 Amarkhan. F 8 81 Kollam Amarkhan. F
34 5013 Adwaith.s 8 81 Kollam G.V.H.S.S, Chathanoor
35 35532 Deva M Sudeesh 8 81 Kollam St Johns School, Anchal
36 25875 Anandu S 10 80 Kollam ST STEPHENS HSS PATHANAMPURAM
37 9024 Sankar S Sunil 9 80 Kollam GVHSS CHATHANNOOR
38 22287 Adithya Krishnan A 8 80 Kollam RVVHSS
39 13559 Eva Mary John 8 79 Kollam Govt. H.S. S Punalur
40 4236 Indrajith Krishna S 8 79 Kollam SMHSS PATHARAM
41 10167 Devalekshmi B R 8 79 Kollam GHSS Chithara
42 8747 Abhirami.r 9 79 Kollam M.S.M.H.S.S
43 33082 Rosa Mistica 9 79 Kollam ST JOHN’S H S ERAVIPURAM
44 2597 Muhammad Murshid Alam A 10 79 Kollam Government H. S. S KARUNAGAPPALLY
45 32578 Abdul Rahim. S 8 79 Kollam St. John’s School
46 5081 Jayakrishna.a 10 79 Kollam NSS HIGHER SECONDARY SCHOOL CHATHANNOOR
47 19012 Gayathri S B 8 78 Kollam GOVT H S S ANCHAL WEST
48 20803 Gouri V 10 78 Kollam GOVERNMENT HIGH SCHOOL CHAKKUVARAKKAL
49 2275 Haripriya.v 8 78 Kollam VHS For Girls Kadampanadu
50 5775 Al Suhana N 8 78 Kollam G H S S YEROOR
51 3028 Aishana A 10 78 Kollam GOVT HSS KARUNAGAPPALLY
52 26774 Dakshina S 8 77 Kollam GOVT. HSS, PUTHOOR
53 26725 Sreehari. S 8 77 Kollam M.V.G.V.H.S.S, PEROOR
54 11582 Lincy B 9 77 Kollam ST JOHN’S H S ERAVIPURAM
55 33980 Gouri Nandana S 9 76 Kollam SABARIGIRI ENGLISH SCHOOL ANCHAL
56 11966 Afsana S R 10 76 Kollam GOVT H S S CHITHARA
57 15474 Mohammed Faris S Rafeek 8 76 Kollam St.Stephenss HSS
58 22312 Adithya Anil 8 76 Kollam RVVHSS VALAKOM
59 34020 Akshara Nair A L 9 76 Kollam HIGH SCHOOL FOR GIRLS
60 19350 Anugraha S Dileep 8 76 Kollam NSS HSS Chathannoor
61 11553 Aiswarya B G 9 76 Kollam GOVT HSS CHITHARA
62 32152 Anandalekshmi A R 9 75 Kollam GHSS Ayyankoickal koivila thevalakkara
63 32213 Shira Shine Kottarathil 9 75 Kollam GMHSS KULASEKHARAPURAM
64 27810 Anusree B 8 75 Kollam GOVT HSS KARUNAGAPPALLY
65 26373 Anooja S 8 75 Kollam ST JOHN’S H S ERAVIPURAM
66 12494 Megha S 8 75 Kollam NSS HSS CHATHANNOOR
67 22840 Sidharth S 9 75 Kollam GVHSS KADAKKAL
68 10852 Saroj .b 9 75 Kollam S.K.V.V.H.S.S Thrikkannamangal
69 12956 Ajmal N 8 74 Kollam GOVT HSS CHITHARA
70 7796 Amrutha P S 9 74 Kollam GVHSS CHATHANNOOR
71 23911 Muhammed Irfan 9 73 Kollam G H S S ANCHAL WEST
72 8392 Devananda M 8 73 Kollam GHSS CHITHARA,KOLLAM DIST
73 29371 Anjali S Pillai 8 73 Kollam G.H.S.S BHOOTHAKULAM
74 32609 Mahima Prasad 8 73 Kollam RVVHSS VALAKOM
75 17420 Karthika Sunil 8 73 Kollam NSSHSS CHATHANNOOR
76 32009 Gouri J 9 73 Kollam D.Krishnanpotty Memorial Highschool Kottavattom
77 28256 Aleena Mariyam Aji 8 72 Kollam RVVHSS VALAKOM
78 38827 Keerthana.s.r 8 72 Kollam St.John’s School Anchal
79 23343 Lekshmi Murali 9 72 Kollam GHSS AYYANKOICKAL HIGH SCHOOL
80 10714 Govind S Nair 8 71 Kollam Govt H S S Anchal West
81 20834 Dhiya Roopya B R 9 71 Kollam SREE NARAYANA PUBLIC SCHOOL, VADAKKEVILA
82 17847 Chinmayi V L 8 71 Kollam Gov. MODEL HSS, KARUNAGAPPALLY
83 6246 Alfiya N 8 71 Kollam SNSMHSS ELAMPALLOOR
 
A Category, Rs. 1000 – Pathanamthitta Dist
1 18315 Abhishek. S 9 90 Pathanamthitta MARTHOMA HITHER SECONDARY
2 1326 Manav Darsan Mithra 8 90 Pathanamthitta G.H.S.S. MAROOR
3 26413 Kashyap S 9 89 Pathanamthitta REPUBLICAN VHSS KONNI
4 5872 Kripa Mariam Mathai 8 88 Pathanamthitta AMMHSS EDAYARANMULA
5 20699 Sabari.g.dev 8 87 Pathanamthitta SVGVHSS, KIDANGANNUR
6 5860 Hanna Mariam Mathai 9 86 Pathanamthitta AMMHSS,EDAYARANMULA
7 14601 Abhinav S Raj 9 84 Pathanamthitta Marthoma Higher Secondary School, Pathanamthitta
8 20556 Alan Biju 8 84 Pathanamthitta St.Benedict’s M.S.C High School
9 38538 Anjima Raj 10 84 Pathanamthitta GHSS Konni
10 30538 Sneha Raj 9 84 Pathanamthitta St.gregorios senior secondary school kaipattoor
11 32990 Leeya Sara Johnson 9 83 Pathanamthitta HOLY ANGELS EMHSS ADOOR
12 7223 Devika G Omanakuttan 9 83 Pathanamthitta NSS HSS Choorakkode
13 31289 Krishna Kripa S 8 82 Pathanamthitta MSHSS, Ranni
14 20777 M S Sidhardh 10 82 Pathanamthitta GOVT HSS KALANJOOR
15 31645 Chaitanya.s 10 82 Pathanamthitta Bethany ashram high school cherukulanji, Pathanamthitta
16 22023 Dhaya Rachel Anil 9 82 Pathanamthitta SCSHSS
17 1817 Ashhad Vahid 8 82 Pathanamthitta Nethaji HSS.pramadom
18 5565 Sana Fathima P H 8 81 Pathanamthitta KENDRIYA VIDYALAYA, ADOOR
19 34719 Shiva Kirthana M 8 81 Pathanamthitta Nethaji H S, Pramadam
20 671 Adrika S 10 80 Pathanamthitta Technical Higher Secondary School Mallappally
21 6694 Abhiram M Nair 8 80 Pathanamthitta HIGH SCHOOL, RANNI-PERUNAD
22 39113 Niranjana V Nair 9 80 Pathanamthitta Government Higher Secondary School Konny
23 31502 Arundhathi.s 8 79 Pathanamthitta EVERSHINE RESIDENTIAL SCHOOL, PATHANAMTHITTA
24 39133 Joel Biju 8 79 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
25 20806 Varsha Prasad 10 79 Pathanamthitta G.H.S.S KONNI
26 10730 Gopika L 9 79 Pathanamthitta NSSHSS CHOORAKODE
27 2097 Harshit Manoj 8 78 Pathanamthitta MSHSS
28 37975 Arjun Krishna 8 78 Pathanamthitta GOVT. H. S. S AYIROOR
29 3857 Amritha S 10 78 Pathanamthitta MGM HSS THIRUVALLA
30 34661 Jeffin Jois 8 77 Pathanamthitta Marthoma HSS
31 7846 A S Punnya Sree 8 77 Pathanamthitta M G M higher secondary school
32 8385 Leena Nebu 8 77 Pathanamthitta St Marys Girls High School
33 3636 Mithra Manoj 9 77 Pathanamthitta NSS HSS Choorakode
34 6753 Jismi Susan Gigi 8 77 Pathanamthitta SBHSS VENNIKULAM
35 6830 Nandana Nithin 8 77 Pathanamthitta Government Girls Higher Secondary chool
B Category, Rs. 500 – Pathanamthitta Dist
36 35777 Raichel Rony 8 76 Pathanamthitta BELEIVERS CHURCH RESIDENTIAL SCHOOL
37 17365 Angana . P 8 76 Pathanamthitta NETHAJI H S S
38 39108 Melvin Mathew 8 76 Pathanamthitta St. Mary’s H S Anicadu
39 16925 Reno T Reji 9 76 Pathanamthitta MARTHOMA HIGHER SECONDARY SCHOOL
40 14038 Edwin. J Jiju 8 75 Pathanamthitta S. C. Seminary HSS THIRUVALLA
41 26469 Kashyapi Nathu R 8 75 Pathanamthitta ST.BENEDICTS M.S.C.H.S, THANNITHODU
42 37969 Adwaith Krishna 8 75 Pathanamthitta Govt H. S. S Ayiroor
43 6105 Joshua Abraham Thomas 10 75 Pathanamthitta Believers Church Residential School, Kuttapuzha
44 38971 Jemimah Jacob 8 75 Pathanamthitta G H S S Chittar
45 5177 Keziya Elsa Alex 9 75 Pathanamthitta ST BENEDICTS M S C H S THANNITHODU
46 34630 Reni S Raji 9 74 Pathanamthitta MSHSS, Ranny
47 39109 Merlin Mathew 8 74 Pathanamthitta St. Mary’s H S Anicadu
48 31282 Midhun Krishna M 8 74 Pathanamthitta MSHSS, Ranni
49 20810 Febin Felix 8 74 Pathanamthitta All Saints Public School
50 39088 Felix J Mathew 9 74 Pathanamthitta St. Mary’s H S, Pathanamthitta
51 31807 Hannah Mariam Thomas 8 74 Pathanamthitta Marthoma Senior Secondary School
52 22616 Devika Suresh 8 74 Pathanamthitta Govt HSS Thottakkonam
53 4472 Aadiya Anish 8 74 Pathanamthitta A. M. M. H. S.S edayaranmula
54 12137 Aswathy Mol P 10 73 Pathanamthitta ST MARYS VHSS VALIYAKUNNAM
55 6372 Ligin George John 9 72 Pathanamthitta A.M.M Higher secondary school, Edayaranmula
56 34546 Sneha Biju 9 71 Pathanamthitta Govt. H S S Konny
57 13361 Yemy Acca John 9 71 Pathanamthitta Marthoma Higher Secondary school
58 17966 Bincy Varghese 9 71 Pathanamthitta St Mary’s High school Anikad
59 38982 Alsha M Murali 8 71 Pathanamthitta G H S S Chittar
60 39240 Adarsh B Varghese 10 70 Pathanamthitta Little Angels English Medium H S
61 38993 Eshana Raphi 9 70 Pathanamthitta G H S S Chittar
62 31433 Akshaya M.a. 8 70 Pathanamthitta Little Angel’s English Medium School Chittar.
63 27861 R Sivani Nair 8 70 Pathanamthitta MARTHOMA HIGHER SECONDARY SCHOOL
64 35101 Sneha Mary Jose 10 70 Pathanamthitta LITTLE ANGELS ENGLISH MEDIUM SCHOOL CHITTAR
65 13301 Gourinandana M 8 70 Pathanamthitta VIVEKANANDA H S FOR GIRLS KADAMPANAD
66 1141 Muhammed Aazim 9 70 Pathanamthitta NSS HSS VAIPUR
67 11332 Farsana Hashim 10 70 Pathanamthitta Mar gregories memorial higher secondary school
68 12590 Aswin Krishnan 8 70 Pathanamthitta SOPHIA INTERNATIONAL ACADEMY
69 31262 T Sachu Prasad 9 70 Pathanamthitta MSHSS, Ranni
70 35701 Pavithra.s 10 70 Pathanamthitta GHSS THOTTAKKONAM
71 38332 Sreeanandh N S 8 70 Pathanamthitta Netaji H S S
72 32896 Sebest Mathew 9 69 Pathanamthitta SC Higher Secondary School
73 6240 Navaneeth S Nair 10 69 Pathanamthitta Arya Bharathi High School
74 31690 Aparna R 10 69 Pathanamthitta Bethany Ashram High School
75 31801 Jisin K Reji 9 69 Pathanamthitta CMSHS
76 4682 Fazila Navas 9 69 Pathanamthitta NSSHSS Vaipur
77 31294 Apoorva S Nair 8 69 Pathanamthitta MSHSS, Ranni
78 5463 Athisaya 8 69 Pathanamthitta AMM HSS
79 36397 Alina P Thomas 9 69 Pathanamthitta Mar Dionsius Senior Secondary School Mallappally
80 39031 Merin Roy 8 68 Pathanamthitta G H S S Chittar
81 38994 Maria Banu 9 68 Pathanamthitta G H S S Chittar
82 39080 Goutham Sudhish 8 68 Pathanamthitta Arya Bharathy H S, Omalloor
83 31773 Prithin Mathew 8 68 Pathanamthitta CMSHS
84 11158 A M Akshara 9 68 Pathanamthitta MARTHOMA HIGH SCHOOL, MEKKOZHOOR
85 32214 Devananda S 9 67 Pathanamthitta Mar Thoma Higher secondary school Pathanamthitta
86 2570 Ashwin K Ashok 10 67 Pathanamthitta SVHS PULLAD
87 10311 Adithya M A 9 67 Pathanamthitta Mar thoma higher secondary school
             
A Category, Rs. 1000 – Alappuzha Dist
1 337 Anoop Rajesh 10 95 Alappuzha GOVT MODEL HSS AMBALAPUZHA
2 1423 Rehan Shaju John 8 95 Alappuzha ST JOHN’s HSS MATTOM
3 34449 Nila Ks 9 89 Alappuzha GGHSS Cherthala
4 15240 Veni.a 9 87 Alappuzha GOVT.GIRLS HSS
5 33156 Bhagavath Sankar S 10 86 Alappuzha S.D.V Higher secondary school , Alappuzha
6 4671 Misiriya N 8 86 Alappuzha Govt muhammadens ghss Alappuzha
7 32991 Lakshmi Priya B 8 86 Alappuzha SDV HS
8 14008 Aron R 8 86 Alappuzha BISHOP HODGES HIGHER SECONDARY SCHOOL
9 17761 Hiba Fathima .s 9 86 Alappuzha St.Mary’s High school for girls
10 33304 Nidhi M P 9 85 Alappuzha KKKVMHSS Pothappally
11 33349 Abhirami P V 10 85 Alappuzha SDV Girls HS
12 33358 Bhamini Lekshmi S 10 85 Alappuzha SDV english medium higher secondary school
13 7248 Sreelekshmi. D 9 85 Alappuzha St. Mary’s GHS Kayamkulam
14 13871 Ann Niya Hanson 9 84 Alappuzha St Antonys G H S School, Alappuzha
15 20034 Amritha Ashokan 8 84 Alappuzha ST. MARYS HIGH SCHOOL FOR GIRLS KAYAMKULAM
16 17014 Meenakshy Sujeev 10 84 Alappuzha St.Joseph’s GHSS,Alappuzha
17 17819 Nivedya Sivan 10 84 Alappuzha St.Joseph’s GHSS
18 33034 Thejalekshmi R 10 84 Alappuzha Govt. Model H S S, Ambalapuzha
19 17656 Priyanandana .a 8 83 Alappuzha ST.MARYS HIGH SCHOOL FOR GIRLS, KAYAMKULAM
20 2112 Reshmi Ramesh 10 83 Alappuzha Mar Thoma Higher Secondary School, Venmony
21 6770 Nandana S 10 83 Alappuzha C B M H S S NOORANAD
22 33360 Sree Vinayak S 9 82 Alappuzha MBHS
23 28139 Devendhu C 9 82 Alappuzha VIDYADHIRAJA VIDYAPEETOM CENTRAL SCHOOL
24 16753 Kavya Manoj Pillai 8 82 Alappuzha St Mary’s GHSS Kayamkulam
25 17800 Nehla. Y 8 81 Alappuzha St Mary’s ghs school
26 14523 Dhanasree D 9 81 Alappuzha St. Mary’s Girls Higher secondary school Kayamkulam
27 34447 Sreelekshmi S L 10 80 Alappuzha ST JOHNS HSS MATTOM
28 39546 Tharun Cherian Jacob 10 80 Alappuzha SWAMI VIVEKANANDA HS Pandanad, Chengannur (Alappuzha), Kerala
29 18733 Sreya B S 10 79 Alappuzha Govt HSS For Girls, Mavelikara
30 19644 Krishna Priya K 10 79 Alappuzha ST MARY’S SCHOOL FOR GIRLS
31 33564 Kajal Noble 10 79 Alappuzha St.Joseph’s Girls HSS Alappuzha
B Category, Rs. 500 – Alappuzha Dist
32 17660 Anamika Sujith 8 78 Alappuzha GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL MAVELIKARA
33 17298 Abhinav A 8 78 Alappuzha KKKVMHSS POTHAPPALLY
34 5831 Hanna Susan George 9 78 Alappuzha BBGHS Nangiyarkulangara
35 4184 Helvin Delik 9 78 Alappuzha St.FRANCIS ASSISI HIGHER SECONDARY SCHOOL.ARTHUNKAL
36 8146 Sreeharsha S 9 77 Alappuzha St.Mary’s High School For Girls, Kayamkulam
37 32998 Surya Narayanan P S 9 77 Alappuzha KKKVMHSS Pothappally
38 16739 Anupama S 9 77 Alappuzha GHSS RAMAPURAM
39 23719 Advaith Santhosh 9 77 Alappuzha V V Higher Secondary School, Thamarakulam
40 8963 Aaron Rony Daniel 8 76 Alappuzha ST JOHN’s HSS MATTOM
41 14346 Aisha Shaji 10 76 Alappuzha KKKVMHSS POTHAPALLY
42 29009 Devinanda I 8 76 Alappuzha V.H.S.S CHATHIYARA
43 5834 Manna Susan George 9 76 Alappuzha BBGHS Nangiyarkulangara
44 10095 Davin Manoj 9 75 Alappuzha ST FRANCIS ASSISI HSS
45 2986 Vismaya Sasikumar 8 75 Alappuzha B B H S Nangirkulangara
46 40866 Ayisha A 9 74 Alappuzha SDVGHS Alappuzha
47 30577 Pranav R 10 74 Alappuzha St. Joseph Public School
48 17829 Aamina N 9 74 Alappuzha ST.MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS
49 39448 Vaishnavi S 9 74 Alappuzha Swami Vivekananda Higher Secondary School, Pandanad, Alappuzha
50 23444 Hridya Sajeev 8 74 Alappuzha St’ mary’s G H S kayamkulam
51 32538 Sreesankar P S 10 74 Alappuzha K.k.kumara pilla smaraka govt High school karumady
52 11774 Devika N P 10 74 Alappuzha GOVERNMENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
53 34679 Annapoorni S Narayanan 8 73 Alappuzha TDHSS Alappuzha
54 16123 Swathy S Raj 10 73 Alappuzha GMHSS Ambalapuzha
55 17292 Kavya Raj 8 73 Alappuzha ST. MARY’S H S S FOR GIRLS
56 8487 Nimisha Grace Sam 9 73 Alappuzha BISHOP HODGES HIGHER SECONDARY SCHOOL ,MAVELIKARA
57 16154 Gowri Js 9 72 Alappuzha St. Marys hss kayamkulam
58 36139 Anusreya Shiju 9 72 Alappuzha SCSHSS
59 19973 Abhinandana S 9 72 Alappuzha St mary’s GHS Kayamkulam
60 9646 Meenakshi A 8 71 Alappuzha GOVT GIRLS HSS MAVELIKARA
61 39449 Adhikrishna G 10 71 Alappuzha Swami Vivekananda Higher Secondary School, Pandanad, Alappuzha
62 40946 Swalliha Mol S 10 71 Alappuzha SDV G H S Alappuzha
63 37714 Ananthalekshmi. S 8 70 Alappuzha St. Mary’s high school for Girls, Kayamkulam
64 19237 Aiswarya S Nair 10 70 Alappuzha ST MARYS HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS
65 27523 Aiysha Haris 10 70 Alappuzha ST MARYS H S S FOR GIRLS KAYAMKULAM
66 1457 Febin Sabu 9 70 Alappuzha Metropolitan Higher Secondary School,Puthencavu
67 16559 Sasindra Manoraj 8 70 Alappuzha St Mary’s GHS Kayamkulam, ALAPPUZHA
68 16595 Nasla Fathima Nasir 8 69 Alappuzha ST. MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL FOR GIRLS
69 28944 Athul Ramesh 8 69 Alappuzha KKKVM HS
70 15397 Jis Thomas Antony 9 69 Alappuzha St mary’s HS., Kainakary
71 7588 Abhirami. R 9 69 Alappuzha KKKVM Higher Secondary School
72 10910 Akshay. R. Nair 8 69 Alappuzha GMHSS, AMBALAPUZHA
73 12808 Aine 9 69 Alappuzha S.D.V.H.S FOR GIRLS
74 13674 Nandana S 8 68 Alappuzha ST.JOSEPH GHSS ALAPPUZHA
75 12484 Keerthana A 8 68 Alappuzha HSS THIRUVAMPADY ALAPPUZHA
76 1561 Abigail Liya Thomas 8 68 Alappuzha Govt Girls Higher Secondary School
77 20405 Sreenidhi. P 8 68 Alappuzha G. H. S. S. Ramapuram
78 3525 Hiba Fathima Siyad 8 68 Alappuzha ST MARY’S HIGH SCHOOL FOR GIRLS KAYAMKULAM
79 40912 Devanandha N 10 68 Alappuzha S D V G H S, Alappuzha
80 31546 Rojo Jose 8 67 Alappuzha ST. ANN’S PUBLIC SCHOOL
81 6811 Nanditha S 10 67 Alappuzha CBMHS NOORANAD
82 20802 Nivedya B S 8 67 Alappuzha GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL RAMAPURAM
83 39517 Sidharth Kumar S 10 67 Alappuzha Swami Vivekananda Higher Secondary School, Pandanad, Alappuzha
             
A Category, Rs. 1000 – Kottayam Dist
1 21845 Alphonsa Thesresa Sujith 9 93 Kottayam ST.ANNES GIRLS HIGH SCHOOL, CHANGANASSERY
2 22632 Sreelakshmi Rejeesh 9 89 Kottayam SKMHSS KUMARAKOM
3 2336 Devananda P Jayakrishnan 8 89 Kottayam L.F.H.S.CHEMMALAMATTOM
4 6594 Sruthynandana M.s 9 87 Kottayam SH Girls High School Ramapuram
5 30832 Abhinav George 8 86 Kottayam St Antony’s HSS Poonjar
6 15500 Sanju Jacob 9 86 Kottayam St Thomas H S Anickadu
7 857 Evans Mathew Renjith 8 85 Kottayam ST. AUGUSTINE’S HSS RAMAPURAM
8 34394 Amruthavarsha A 8 85 Kottayam ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM
9 38662 Arman Arif 10 85 Kottayam MTSHSS, Kottayam
10 28925 Sreeparvathy P 10 84 Kottayam NSS High school, Kothala
11 30547 Kavya R Nair 10 83 Kottayam Devi Vilasam Vocational Higher Secondary School
12 1950 Riana Mary Roy 10 83 Kottayam SHGHS RAMAPURAM
13 29277 Davis Alvin 8 82 Kottayam OLLHSS Uzhavoor
14 23803 Akshaya M Pradeep 8 82 Kottayam Viswabharathi SN higher secondary school
15 30983 Nayana Satheesh 9 82 Kottayam DVVHSS KUMARANALLOOR
16 28226 Devika J 10 82 Kottayam St. Shantals H S Mammood
17 18126 Nevin Promod 8 80 Kottayam St. Ephrem’s Higher Secondary School
18 32900 Sarath Sunder Lal 10 79 Kottayam DVVHSS Kumaranalloor
19 37802 Anand Baiju 10 79 Kottayam MTSHSS, Kottayam
20 34383 Ameya A 8 78 Kottayam ITHITHANAM HSS MALAKUNNAM
21 38521 Neeraj Suresh 8 78 Kottayam Kuriakose Elias English Medium School
22 21830 Anna Jimmy 8 78 Kottayam St.Little Theresa’s Girls HSS Vaikom
23 9018 Mariya George 10 78 Kottayam Sophia International Academy
24 13306 Devapriya Vijayan 9 77 Kottayam ST JOSEPHS H S S VILAKKUMADOM
25 32938 Sreenandha E S 8 77 Kottayam DVVHSS Kumaranalloor
26 15944 Athul B S 8 77 Kottayam MGM NSS HSS Lakkattoor
27 37743 Abhishek K M 9 77 Kottayam MTSHSS, Kottayam
28 20634 Blaze Maria Johns 8 76 Kottayam Lourdes Public School And Junior College
29 38481 Sravan Vijukumar 8 75 Kottayam AMRITA H S MOOLAVATTOM
30 17601 Sreya Nair 8 75 Kottayam BMM ENGLISH MEDIUM SENIOR SECONDARY SCHOOL
31 37468 Paul Zac Shan 8 75 Kottayam MTSHSS, Kottayam
B Category, Rs. 500 – Kottayam Dist
32 10720 Gopika T Udayakumar 10 74 Kottayam KMHS MEVELLOOR
33 38466 Archana S Nair 9 74 Kottayam AMRITA H S MOOLAVATTOM
34 38035 Gowrynandana I 10 74 Kottayam SMSNHS
35 38039 Anujith K.s 10 74 Kottayam SMSNHS
36 29489 Aariya P 9 73 Kottayam MOUNT CARMEL GHS SCHOOL KANJIKUZHY KOTTAYAM
37 38478 Sradha Vijukumar 8 73 Kottayam AMRITA H S MOOLAVATTOM
38 37852 Jerard Joseph 8 73 Kottayam St. Thomas H S S, Pala
39 10726 Devika Udayakumar 8 73 Kottayam KMHS MEVELLOOR
40 34684 Abhishek.g 10 72 Kottayam SVNSSHS.EDANAD
41 37470 Ann Elsa M Thomas 8 72 Kottayam MTSHSS, Kottayam
42 16779 Angelin John 8 72 Kottayam SHGHS Ramapuram
43 7736 Noyel P John 9 72 Kottayam MD SEMINARY HSS KOTTAYAM
44 27255 Kasinath.r.nair 8 71 Kottayam HOLY FAMILY HSS KOTTAYAM
45 38663 Emith Philip Samuel 10 71 Kottayam M.T.S.H.S.S KOTTAYAM
46 28252 Aryamol C.s. 8 70 Kottayam SMV NSS HSS KALLARA KOTTAYAM
47 30375 Amrutha Lakshmi Ks 8 70 Kottayam Mount Carmel G.H.S.School
48 7325 Anjana S Nair 8 69 Kottayam Mar Dionysius Seminary Higher Secondary School
49 13021 Anagha Venugopal 10 69 Kottayam KMHS MEVELLOOR
50 33023 Angel Joji 8 69 Kottayam Mount Carmel GHSS
51 35574 Adarsh K R 9 69 Kottayam CMS COLLEGE HSS,KOTTAYAM
52 1410 Sreya S Nair 10 69 Kottayam St. Joseph’s HSS Vilakkumadam
53 29104 Helen Joseph 10 69 Kottayam CMSHSS MELUKAVU
54 37757 Afwan Shereef 9 68 Kottayam MTSHSS, Kottayam
55 18825 Lakshmi M 8 68 Kottayam G H S S T VPURAM
56 26750 Gautham Dev. M 10 67 Kottayam SMSNHSS vaikom
57 38646 Abel Jacob P 8 67 Kottayam MTSHSS, Kottayam
58 32711 Meenakshy K B 8 67 Kottayam Mount Carmel Higher Secondary School
59 5200 Jenna Mary Jijan 8 65 Kottayam ST.TERESA,S HS NEDUMKUNNAM
60 25867 Thanusree Sn 10 65 Kottayam Lourdes Public School & Junior College
61 31243 Kochu Thresia Biju 9 64 Kottayam St.Marcellinas GHS Nattassery
62 35505 Angel Ancy Twinkle 8 64 Kottayam CMS COLLEGE HSS,KOTTAYAM
63 30208 Devika C A 8 64 Kottayam SKVHSS, KURICHITHANAM, KOTTAYAM,Pin- 686634
64 39231 Adithya Binu 10 64 Kottayam SMSNHS Vaikom
65 38650 Adithyan Bijumon 8 64 Kottayam MTSHSS, Kottayam
66 11931 Krishnapriya Sabu 10 64 Kottayam NSS HIGH SCHOOL KOTHALA
67 37775 Pavan Vijayan 9 64 Kottayam MTSHSS, Kottayam
68 23322 Devapriya Dhanesh 8 64 Kottayam St Mary’s G H S
69 27977 Diya Santhosh 8 63 Kottayam Mount Carmel G H S S
70 6666 Abhirami R Nair 9 63 Kottayam MOUNT CARMEL GIRLS HSS KANJIKUZHY
71 21846 Abinantha Ajith 8 63 Kottayam Secred Hearts girl high school Ramapuram
72 39234 Gownmandana K J 10 63 Kottayam SMSNHS Vaikom
73 34412 Anjali Vimil 8 63 Kottayam Mount carmel GHSS
74 32062 Jismol Janu 8 63 Kottayam MOUNT CARMEL H.S
75 31249 Alphonsa Biju 9 62 Kottayam St.Marcellinas GHS Nattassery
76 18822 Ardra Santhosh 8 62 Kottayam AJ JOHN MEMORIAL GOVT.GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL, THALAYOLAPARAMBU
77 32353 Alphonsa Jose 8 62 Kottayam ST. ANTONY’S H S CHENGALAM
78 32449 Asin Anna Sam 8 62 Kottayam CMSHSS MELUKAVU
79 37791 Jeevan Jijo 9 61 Kottayam MTSHSS, Kottayam
80 30916 Adwaith Gireesh 9 61 Kottayam Devi Vilasam Vocational Higher Secondary School, Kumaranalloor
81 38474 Nandana Vinod 9 61 Kottayam AMRITA H S MOOLAVATTOM
82 37558 Georgein Jo Sabu 9 61 Kottayam MTSHSS, Kottayam
83 29335 Thejas Manoj 9 61 Kottayam GDVHSS Vechoor
             
A Category, Rs. 1000 – Idukki Dist
1 29259 Saranya Suresh 10 86 Idukki ST.GEORGE’S HS.KALLANICKAL
2 11587 Arathy Pradeep 9 85 Idukki ST JOSEPH H S S KARIMANNOOR
3 11596 Sruthilakshmi V S 8 85 Idukki ST JOSEPH H S S KARIMANNOOR
4 21672 Amis Thampi 9 84 Idukki GHS ADIMALI
5 1182 Adheena Jayan 8 84 Idukki St. George HSS Kattappana
6 11522 Richarld Salish 9 84 Idukki St.Joseph’s HSS Karimannoor
7 31301 Hafsa S Baker 10 84 Idukki ST.JEROMES HSS VELLAYAMKUDY
8 13044 Gautham Shenoye 10 84 Idukki gandhiji English medium school
9 8849 Aryananda C S 8 83 Idukki ST. GEORGE HSS KATTAPPANA
10 16768 Adhil Muhammed M 8 83 Idukki ST JOSEPH’S HIGH SCHOOL KARIMANNOOR
11 36870 Abiya Siby 8 83 Idukki St. Thomas H S S
12 1844 Ansa Deetha Pamcracious 9 83 Idukki G. H. S CHEMPAKAPPARA
13 33135 Abrar Muhammed 9 83 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
14 18746 Keerthana Baiju 10 82 Idukki ST.JOSEPH’S HIGHER SECONDARY SCHOOL, KARIMANNOOR
15 31635 Fida Fathima K.a 8 82 Idukki Gandhiji English Medium Government High School Santhigram
16 14967 Bhadra P Nair 8 82 Idukki Amalambika Convent English School
17 37303 Aksa Gracia Xavier 10 81 Idukki St. Thomas H S S
18 11523 Megha Babu 9 81 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
19 7027 Jebez M Manoj 8 81 Idukki ST MARYS HSS MURICKASSERY
20 22288 Ayana Mol Sino 9 80 Idukki G H S kanjikuzhi
21 22344 Adhithya Girish 9 80 Idukki G H S kanjikuzhi
22 35400 Advaith. S 9 80 Idukki MKNMHSS
23 11515 Vinayak Hari 8 80 Idukki ST JOSEPH H S S KARIMANNOOR
24 32956 Sona Maria Issac 8 80 Idukki VIMALA HS VIMALAGIRI
25 22330 Krishna Np 9 79 Idukki G H S kanjikuzhi
26 17221 Angel Sabu 9 78 Idukki GOVT HS KANJIKUZHI ALPARA
27 22311 Aiswarya Saji 9 78 Idukki G H S kanjikuzhi
28 20711 Aswathy Suresh 10 78 Idukki Girijyothi cmi public school
29 27780 Arathy Subhash 9 77 Idukki GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL BISONVALLEY
30 13874 Abdul Basith 8 77 Idukki St Joseph’s higher secondary school, karimannoor
B Category, Rs. 500 – Idukki Dist
31 40744 Arun Sanil 10 76 Idukki GHSS Vellathooval
32 33606 Fathima Jamal 9 76 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
33 23373 Sreeshankar Sreeni 8 76 Idukki SNVHSS N R CITY
34 29004 Rebeka Manoj 9 75 Idukki ST GEORGE’S H S KALLANICKAL
35 40732 Amal P R 10 75 Idukki GHSS Amaravathy
36 30849 Roshan Manoj 10 75 Idukki St Jerome’s higher secondary school
37 37246 Gokul Krishna S 10 75 Idukki St. Thomas H S S
38 33627 Christy Mathews Joy 9 75 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
39 16461 Aswin P Raj 8 75 Idukki St. Sebastian’s HSS Vazhithala
40 34222 Aswin Vijay 10 75 Idukki GHSS VELLATHOOVAL
41 7287 Alina Joji 8 75 Idukki St. George H.S Vazhathope
42 37089 Anitta Thomas 9 74 Idukki St. Thomas H S S
43 23197 Irin Maria Jomon 8 74 Idukki ST GEORGE’S H S KALLANICKAL
44 20444 Anagha M Nair 9 74 Idukki St.Joseph Higher Secondary School , Karimannoor
45 13542 Lizmaria Biju 8 74 Idukki St Joseph’s higher secondary school, karimannoor karimmanor P O idukki 685581
46 16802 Deepakkumar Ks 9 74 Idukki GEMGHS Santhigram
47 16229 Diya D Binu 9 74 Idukki G H S S Bisonvalley
48 11386 Sebastian Mathew 9 73 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
49 12805 Ashna Mary Saji 9 73 Idukki Sree narayana h s
50 19061 Jovana Rose Mejo 10 73 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
51 32634 Aparna Suresh 9 73 Idukki GANDHIJI ENGLISH MEDIUM GOVT. HIGH SCHOOL SANTHIGRAM
52 11365 Jose Mathew 10 73 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
53 14991 Mariet Benny 10 73 Idukki Girijyothi CMI Public School
54 37245 Ann Maria Joseph 10 73 Idukki St. Thomas H S S
55 12759 Roshan Robinson 10 73 Idukki St. Josephs HSS karimannoor
56 37076 Sravani Santhosh 9 72 Idukki St. Thomas H S S
57 5079 Aleena Bijo 8 72 Idukki St. Joseph’s HSS karimannoor
58 20656 Nandana Sudheesh 8 72 Idukki WINNERS PUBLIC SCHOOL
59 14843 Savio Subin 9 72 Idukki Ossanam EMHSS Kattappana
60 5067 Alen Bijo 9 72 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
61 10349 Nadhila Mol P A 8 72 Idukki ST JOSEPHS HSS
62 37282 Anila Mol M J 10 71 Idukki St. Thomas H S S
63 9433 Edwin Bobby 8 71 Idukki St Joseph HSS Karimanoor
64 29182 Diya Suresh 9 71 Idukki ST.GEORGE’S HS.KALLANICKAL
65 8751 Ancitta Sebastian 8 71 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
66 9487 Sanju Kuriakose 9 71 Idukki ST JOSEPH HIGH SCHOOL.KARIMANNOOR
67 32979 Liya Francis 9 71 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
68 9750 Theertha S Mannali 8 70 Idukki St. Xavier’s HSS Chemmannar
69 37095 Adithya Anil 9 70 Idukki St. Thomas H S S
70 32319 Grace Maria George 8 70 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
71 37220 Jomy Sinu 10 70 Idukki St. Thomas H S S
72 33427 Anies Dhanya Joseph 9 69 Idukki AMLAMBIKA CONVENT ENGLISH SCHOOL
73 29237 Aswathy Anish 10 69 Idukki ST.GEORGE’S HS.KALLANICKAL
74 10808 Jeffin Shibu 9 69 Idukki SJHSS KARIMANNOOR
75 6073 Abhinav Manoj 8 69 Idukki G.H.S. Arikuzha
76 19122 Jomon Mejo 9 69 Idukki St.Joseph’s HSS Karimanoor
77 32469 Adharv G 8 68 Idukki St. Joseph’s HSS Karimannoor
78 36985 Bineeta Gince 8 68 Idukki St. Thomas H S S
79 36842 Nirmal Tom George 8 68 Idukki St. Thomas H S S
80 17264 Nandhana Shibu 10 68 Idukki ST MARYS H S S KALIYAR
             
A Category, Rs. 1000 – Ernakulam Dist
1 19220 Maria Thomas Vazhappilly 8 91 Ernakulam ST. TERESAS CGHSS ERNAKULAM
2 19931 Nandana G Krishna 8 90 Ernakulam St. Teresa’s CGHSS, Ernakulam
3 19873 Alma Sajan 8 88 Ernakulam St. Teresa’s CGHSS, Ernakulam
4 7032 Gourishankar.t.s 10 87 Ernakulam S.N.H.S.S Ayyappankavu
5 29350 Mahadev.t.v 9 85 Ernakulam Don Bosco Sr. Secondary School
6 13652 Aadithyan K.s. 8 85 Ernakulam G.V.H.S.S.Kaitharam
7 35342 Aiswaryalekshmi M R 9 83 Ernakulam DBHS THRIKKARIYOOR
8 35070 Isabel Ann Siby 8 83 Ernakulam MKMHSS PIRAVOM
9 22817 Josmi Jomi Joseph 8 83 Ernakulam ST. PETER’S H.S.S ELANJI
10 28951 Sonu Maria Seemon 10 83 Ernakulam ST. FRANCIS HIGH SCHOOL FOR GIRLS, ALUVA
11 40227 Issabel Siby 10 82 Ernakulam St Peter’s Higher Secondary School
12 35786 Jacob Berly 9 81 Ernakulam St.Thomas H.S.S Malayattoor
13 40548 Khadeejathul Anhaa 10 81 Ernakulam Cardinal H S S Thrikkakkara
14 8581 Rosphil Maria 9 81 Ernakulam St.Teresa’s C.G.H.S.S,Ernakulam
15 3555 Ayush G Nath 8 80 Ernakulam SNDPHSS UDAYAMPEROOR
16 3940 Ali Aslam 8 80 Ernakulam Model Technical Higher Secondary School , Kaloor
17 9829 Megha Elias 9 80 Ernakulam MGM HSS Kuruppampady
18 28170 Angel Sunny 8 79 Ernakulam St. Mary’s High School Krariyeli
19 17759 Sunandh P Menon 8 79 Ernakulam Bhavans Vidya Mandir Elamakkara
20 20167 Irin Elizabeth Skaria 10 77 Ernakulam MAR STEPHEN HIGH SCHOOL VALAKOM
21 40301 Aiswarya Mohanan 9 77 Ernakulam M G M H S S
22 11134 Sruthi S 10 77 Ernakulam MGM HIGHER SECONDARY SCHOOL
23 18241 Balabhadra Pg 8 77 Ernakulam MGM HIGHER SECONDARY SCHOOL
24 6643 Angelo George Shajan 8 77 Ernakulam S N H S S, okkal, kalady
25 23837 Krishnaraj Suresh 9 77 Ernakulam D.B.H.S THRIKKARIYOOR
26 18300 Arnav P R 9 76 Ernakulam INFANT JESUS EMHS KOOTHATTUKULAM
27 27409 Deepak Radhakrishnan 9 76 Ernakulam HAIL MARY SCHOOL PERUMPALLY, MULANTHURUTHY
28 14370 Arjun Anish 8 76 Ernakulam St. ALBERT’S H.S.S ERNAKULAM
29 5674 Muhammad Hashim Pa 8 75 Ernakulam Al Farooqia Higher secondary school
30 30202 Ebin Shijo 10 75 Ernakulam ST LITTLE TERESAS H S VAZHAKULAM
31 33477 Devina Girish 9 75 Ernakulam SDPYGVHSS PALLIRUTHY
32 40592 Anamika Biji 8 75 Ernakulam M G M H S S KURUPPUMPADY
B Category, Rs. 500 – Ernakulam Dist
33 2680 Krishnadev C. S 8 74 Ernakulam SDPY KPMHS Edavanakkad
34 19307 Pooja P R 9 74 Ernakulam VHSS PANANGAD
35 32588 Akshai S Anil 8 74 Ernakulam SNV Sanskrit HSS, N Paravur
36 15970 Jessin Eldho 8 74 Ernakulam St George higher secondary school kothamangalam
37 15561 Ann Raissa 9 74 Ernakulam ST. TERESA’S C.G.H.S.SCHOOL
38 11707 Abhinand. M 8 74 Ernakulam SNV SKT NORTH PARAVUR
39 32676 Pavithra Prasad 10 73 Ernakulam St. Peter’s HSS Elanji
40 28376 Afiya Juvairia 8 73 Ernakulam KPMVHSS POOTHOTTA
41 35799 Fitha Nahrin M A 9 73 Ernakulam Govt.Girls Higher Secondary School
42 16996 Aravind Ravindran 9 73 Ernakulam VMHSS KADALIKAD
43 19588 Anupama Rajesh 8 73 Ernakulam KPMHS Poothotta
44 16348 Pavithra Udayan 8 73 Ernakulam S. N. V. Sanskrit Higher Secondary School, Nanthiattukunnam, N.Paravur
45 2541 Adithyan M N 10 73 Ernakulam Govt High school Thiruvankulam
46 28499 A.p.gouri 10 72 Ernakulam Vidyodaya School
47 18016 Aismika Jose 9 72 Ernakulam VIMALA MATHA HIGHER SECONDARY SCHOOL KADALIKAD
48 18769 Elna Biju 8 72 Ernakulam ST. PAUL’S H.S MUTHOLAPURAM
49 33079 Akshara A S 8 71 Ernakulam HIDAYATHUL ISLAMIC HIGHER SECONDARY SCHOOL EDAVANAKAD
50 35095 Josh George 9 71 Ernakulam St. Little Teresa’s High School Vazhakulam.
51 37209 Akshay Krishna K A 8 70 Ernakulam SNV Sanskrit HSS, N Paravur
52 27040 Alex 9 70 Ernakulam Hail Mary EMRHSS
53 62 Devananda E S 9 70 Ernakulam GHSS South Vazhakulam
54 32161 Anna Maria Binu 10 70 Ernakulam ST AUGUSTINES GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
55 29979 Chinmay P 8 69 Ernakulam Maria Teresa Scrilly Public School, North Paravur
56 40490 Arun Kumar E K 9 69 Ernakulam Cardinal Higher Secondary School
57 37350 Fayiz Muhammad M M 9 69 Ernakulam G.H.S.S ELAMAKKARA
58 20818 Poornendhu P Kumar 9 68 Ernakulam Our lady’s convent girls high school pallurthy thoppumpady
59 4254 Niyuktha Arun 9 68 Ernakulam ST. IGNATIUS V&HSS
60 40494 Haniya Fathima 9 68 Ernakulam Cardinal Higher Secondary School
61 35475 Anoob A A 8 68 Ernakulam GHS EDAKOCHI
62 12863 Nasra Kadeeja Ma 10 67 Ernakulam Fatima girls high school Fortkochi
63 15719 Danlaish Joseph 9 67 Ernakulam ST. ALBERT’S HIGHER SECONDARY SCHOOL
64 19120 Athulkrishna T A 8 67 Ernakulam ST. GEORGE HIGHER SECONDARY SCHOOL KOTHAMANGALAM
65 40212 Nandhana Manikandan 10 67 Ernakulam St Peter’s Higher Secondary School , Elanji
66 7823 Alphonse K Roney 9 66 Ernakulam St. Peter’s HSS Elanji
67 15290 Adithyan. V. A 10 66 Ernakulam St. Alberts. H. S. S
68 40486 Merin Anna Paul 9 66 Ernakulam Cardinal Higher Secondary School
69 18663 Joyana. S 8 66 Ernakulam Ebenezer HighSchool Veettoor
70 7692 Treesa Mariya Biju 9 66 Ernakulam St. Peter’s HSS Elanji
71 37730 Meenakshi Rajesh 9 65 Ernakulam Bhavans Varuna Vidyalaya
72 40546 Neha Jayan 8 65 Ernakulam Cardinal H S Thrikkakkara
73 39798 Drishya Renith 10 65 Ernakulam Bhavans Varuna Vidyalaya
74 19529 Harriet RosÉ Mary 8 65 Ernakulam MGM HSS KURUPPAMPADY
75 15289 Adithyan T.g 10 65 Ernakulam Ebenezer H.s.s Veettoor
76 20640 Sreeram K R 8 65 Ernakulam SNV SANSKRIT HSS NANTHIATTUKUNNAM NORTH PARAVUR
77 18739 Ayona Jaison 8 64 Ernakulam ST. PAUL’S H.S MUTHOLAPURAM
78 7344 Arjun P Satheesh 8 64 Ernakulam St. Peter’s H S S Elanji
79 7860 Sreehari Aji 8 64 Ernakulam St. Peter’s HSS Elanji
80 40540 Pavithra V S 10 64 Ernakulam Cardinal H S Thrikkakkara
81 20552 Abhijith Reji 8 64 Ernakulam BHSS kalady
82 35967 Hizba Fathima Mh 8 64 Ernakulam Fatima Girl’s High School Fortkochi
83 36759 Malavika Rathish 10 64 Ernakulam Rajagiri Public School
84 20529 Alan Regi 9 64 Ernakulam BHSS KALADY
85 18349 Sreehari Suresh 10 64 Ernakulam SNDP HSS
             
A Category, Rs. 1000 – Thrissur Dist
1 29100 Krishnanand S Menon 10 89 Thrissur CMS HSS Thrissur
2 5303 Harikrishna. N. P. 8 88 Thrissur ST, JOSEPH’S HSS MATHILAKAM
3 12713 Krishna Mukunda 9 87 Thrissur St. Thomas College HSS Thrissur
4 4675 Hrishikesh M J 8 86 Thrissur Vivekodayam Boys Higher Secondary School
5 36891 Sreethu.p.s 9 85 Thrissur St.joseph hss mathilakam
6 38040 Fadi Shahdan Qutub 9 84 Thrissur MODEL HIGH SCHOOL PUTHIYANGADI
7 19615 Satvik T M 8 83 Thrissur SREEKRISHNA HIGHER SECONDARY SCHOOL
8 13134 Abhinandha K S 8 83 Thrissur ST THOMAS H S S ENGANDIYUR
9 3649 Pranav. K 8 81 Thrissur St. Joseph school
10 15699 Anamiya Tr 10 81 Thrissur ST Joseph’s HSS Mathilakam
11 26443 Nakhathra 8 80 Thrissur Sree Sarada Girls Higher Secondary School
12 32174 Manav M Nair 9 80 Thrissur GHSS Varavoor
13 2430 Namitha Raj 9 80 Thrissur C. N. N. G. H. S Cherpu
14 26247 Abinav Krishna P S 9 77 Thrissur MATHA H S MANNAMPETTA
15 15913 Sivaganga.p 9 77 Thrissur Little Flower .G.H.School Chelakkara
16 13930 Krishna Theertha M U 8 76 Thrissur NATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL
17 22890 Rose Mariya K Babu 8 76 Thrissur SREE DURGA VILASAM HSS PERAMANGALAM
18 38124 Saransanth 9 76 Thrissur St.Joseph’s HSS, PAVARATTY
19 22830 Sreelakshmi K S 8 75 Thrissur ST THOMAS HIGHER SECONDARY SCHOOL THIROOR THRISSUR
20 39493 Lakshmi K 9 75 Thrissur Holy Family CGHS
21 3562 Sreehitha Sreekumar K 9 75 Thrissur St.Sebastians CGHS,Nellikkunnu
22 35879 Abhichithra U. L. 8 74 Thrissur ST. ANNE’S H.S KOTTAPURAM
23 39630 Abiya S Ben 8 74 Thrissur Holy Family CGHS
24 12047 Bhadra A M 10 74 Thrissur CNNGHS Cherpu
25 39902 Hafid S Harish 9 73 Thrissur Gandhi Smaraka H S
26 18436 Krishna. C. S 8 72 Thrissur CMGHSS KUTTUR
27 18073 Sreenandini Reju 9 72 Thrissur SREEKRISHNA HIGHER SECONDARY SCHOOL ANANDAPURAM
28 17650 Malavika R Nair 9 72 Thrissur G H S S ERUMAPETTY
29 33099 Arundhathi T G 8 72 Thrissur KKTM GGHSS KODUNGALLUR
30 4810 Arjun. C. A 9 72 Thrissur CMS HSS Thrissur
B Category, Rs. 500 – Thrissur Dist
31 23360 Sreya P.v 10 71 Thrissur National Higher Secondary School
32 36934 Gayathri Madhu K 8 71 Thrissur ST.MARYS HSS IRINJALAKUDA
33 37055 Ruthurag Mohan 10 71 Thrissur LEMER PUBLIC SCHOOL THRIPRAYAR
34 12762 Afeefah Latheef P A 9 70 Thrissur Deepthi H S Thalore
35 11965 Hrishikes S Menon 9 70 Thrissur ST MARY’S HIGHER SECONDARY SCHOOL IRINJALAKUDA
36 23552 Parvathi A S 10 69 Thrissur HSS PANANGAD
37 30558 Anubha. K 8 69 Thrissur VIMALAGIRI PUBLIC SCHOOL, KARUVANKAD
38 32612 Adarsh Krishna M S 9 69 Thrissur V R Appu Master Memmorial H S S thaikkad
39 34428 Mithra K Suresh 9 69 Thrissur Sacred Heart Convent Girls Higher Secondary School, Thrissur
40 26009 Madhav K 10 68 Thrissur CMS HSS THRISSUR
41 8447 Sivani K V 8 68 Thrissur St. Joseph of Tarbes School, Kundoor
42 23518 Fathima Jumana Bathul P M 8 68 Thrissur Hss. Chentrappinni
43 40731 Minu K V 9 68 Thrissur G H S S Anchery
44 35876 Abhinav.u.laiju 8 68 Thrissur ST. ANNE’S H.S KOTTAPURAM
45 31430 Cerin .p .arun 10 68 Thrissur KENDRIYA VIDYALAYA ,PURANATTUKARA,THRISSUR
46 2417 Devika Dhanesh 9 68 Thrissur St.joseph’s has mathilakam
47 26357 Akshay.km 8 68 Thrissur SKHSS GVR
48 2650 Adithyan N.s 8 67 Thrissur THS PUTHENCHIRA
49 20758 Helen Rose.p.s 8 67 Thrissur SACRED HEART CGHSS,THRISSUR
50 20385 Sreesankar T Anilkumar 8 67 Thrissur GHSS, Kadavallur
51 39825 Abinav I V 10 67 Thrissur Gandhi Smaraka H S
52 35934 Siya Samuel 8 66 Thrissur St. Paul’s Public School
53 5688 Abin Anil 8 66 Thrissur ST SEBASTIAN’S HIGH SCHOOL MANNAMANGALAM
54 20446 Eshalakshmi P K 10 66 Thrissur St. Joseph of Tarbes School, Kundoor
55 27829 Aathira P S 8 66 Thrissur PVSHSS Parappukkara
56 35961 Jomit Biju 9 66 Thrissur St. Paul’s Public School
57 29661 Sreejenya 9 65 Thrissur S H C G H S SCHOOL CHALAKUDY
58 15022 Adwaith M D 8 65 Thrissur CARMEL HSS CHALAKUDY
59 32623 Cerin M Byju 9 65 Thrissur St. PAUL’S PUBLIC SCHOOL
60 8243 Anjaly Krishna Mk 8 65 Thrissur St Anthony’s GHS, Thanissery
61 3500 Ann Celin Jose 10 65 Thrissur Sree Krishna Higher Secondary School Anandapuram
62 3077 Swetha.k 10 64 Thrissur Holy family CGHS
63 36363 Saniya Saji 10 64 Thrissur St. Paul’s Public School
64 15237 Sreenanda.c.b. 9 64 Thrissur L.F.C.H.S.S.Koratty
65 36165 Bhuvana Vinod Nedumthedath 9 63 Thrissur St. Paul’s Public School
66 7082 Theertha Cs 8 63 Thrissur Holi Family CGHS, Thrissur
67 35956 Aswin Varghese 9 63 Thrissur St. Paul’s Public School
68 36029 Olivia Bobban 9 63 Thrissur St. Paul’s Public School
69 36129 Maria Rose C Saji 9 62 Thrissur St. Paul’s Public School
70 33737 Niranjana K U 9 62 Thrissur VPMSNDPHSS KAZHIMBRAM
71 36070 Aparna J K 8 61 Thrissur St. Paul’s Public School
72 34789 Niranjan T J 8 61 Thrissur St.Thomas College HSS
73 19474 Sneha.m.nair 8 61 Thrissur VIVEKODAYAM GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
74 37949 Dilna Fathima P.s 10 61 Thrissur Concord english higher secondary school
75 13093 Sayoojya P R 10 61 Thrissur SOCCORSO CONVENT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
76 39631 Devi Nandana P 8 60 Thrissur Holy Family CGHS
77 36085 Eva Rose 8 60 Thrissur St. Paul’s Public School
78 33068 Nandana K S 10 60 Thrissur HSS PANANGAD
79 3533 Bhadra . M . Sujith 8 60 Thrissur Holy family CGHS
80 22575 Aavani Sujith 8 59 Thrissur ST.JOSEPH’ S H S MATHILAKAM
             
A Category, Rs. 1000 – Palakkad Dist
1 5837 Sidharth Krishna K 10 95 Palakkad GHSS Chalissery
2 26504 Ananya V 8 92 Palakkad H S S PERINGODE
3 26767 Veena Raj 8 92 Palakkad P. T. M. Y. H. S. S Edappalam
4 3959 Haritha Ani Soya 9 91 Palakkad GHSS KODUMUNDA
5 13643 Navaneeth Krishna B 8 91 Palakkad Bharathamatha Higher Secondary School Palakkad
6 11592 Arya.c. S 9 91 Palakkad G.V.H.S Alanallur
7 14015 Gouthamkrishna. C. S 9 91 Palakkad G. H. S. S. Kottayi
8 570 Sabrin Sabeer 9 91 Palakkad VIJAYAMATHA CONVENT HSS
9 1568 Fathima Raihana A 9 89 Palakkad GHSS THOLANUR
10 3675 Nivedhmanoj.s 8 88 Palakkad AKNMMN HSS KATTUKULAM
11 18482 Sreya.m 8 88 Palakkad SABARI P.T.B.S.H.S ADAKKAPUTHUR
12 15636 Anamika K 10 88 Palakkad G V G H S S Chittur
13 23275 Adhin 9 87 Palakkad GVHSS Vattenad
14 4560 Niya N.s 9 87 Palakkad GHSSS CHATHANUR
15 23816 Abhinav. P.n. 9 87 Palakkad G.V.H.S.S. VATTENAD
16 10352 Amritha M 9 87 Palakkad Ggvhss Nemmara
17 23592 Isha K M 9 86 Palakkad Kanikamatha convent E M G Higher secondary school palakkad
18 19370 Sahyan Mithran 9 86 Palakkad Kendriya Vidyalaya Ottapalam
19 18170 Sreelakshmi. R 8 86 Palakkad PTMHSS TRIKKADEERI
20 3063 Theertha Gogul. E K 10 85 Palakkad GVHSS CHERPULASSERY
21 34969 Namitha. S 9 85 Palakkad High school katampazhipuram
22 21067 Athmana Sankar 8 85 Palakkad Universal public school
23 19694 Saimadhav. H 8 85 Palakkad B.S.S. GURUKULAM H.S.S. , ALATHUR
24 30637 Rahna.b 9 85 Palakkad Cherupushpam Girls higher Secondary school VADAKKENCHERRY
25 2605 Malavika R 8 85 Palakkad RAILWAY HIGHER SECONDARY SCHOOL
26 27257 Malavika B 8 84 Palakkad HSS KUTHANUR
27 12225 Vinaya P 9 84 Palakkad HSS KERALASSERY
28 37071 Vrinda V 8 84 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
29 697 Adwaith T M 10 84 Palakkad HIGH SCHOOL KADAMPAZHIPURAM
30 73 Gautham V T 8 84 Palakkad BHARATHAMATHA CMI PUBLIC SCHOOL,PALAKKAD, KERALA
31 23516 Varshananda.m 10 84 Palakkad GOVERNMENT VOCATIONAL HIGHER SECONDARY SCHOOL VATTENAD
32 14090 Adarsh. M 10 84 Palakkad BHAVAN ‘S VIDYA MANDIR
B Category, Rs. 500 – Palakkad Dist
33 31694 Thara S 8 83 Palakkad GMMGHSS
34 19892 Arya.t 9 83 Palakkad G.H.S.S.KOTTAYI
35 18592 Aryan A R 9 83 Palakkad MESHSS Mannarkkad
36 29064 Prarthana P 8 83 Palakkad GHSS PERINGOTTUKURISSI
37 17977 Sneha.s 10 83 Palakkad GVGHSS chittur
38 4535 Ashfin.t 8 82 Palakkad GOHS EDATHANATUKARA
39 38205 Hijaas.p.m 8 82 Palakkad CVMHSS VANDAZHY
40 10021 K M Ahmmad Rinaz 8 82 Palakkad GVHSS PATHIRIPALA
41 40190 Keerthana S 8 81 Palakkad G H S S Kadambur
42 20064 Akhilkrishnan M V 10 81 Palakkad GHSS KOTTAYI
43 14270 Vidhukrishnan K 9 81 Palakkad GHS SCHOOL VELLINEZHI
44 9330 Shaan S 8 80 Palakkad GHSS THOLANUR
45 2731 Sreelakshmi P 9 80 Palakkad GHSS ANAKKARA
46 29905 Abhinand Das G H 8 80 Palakkad KALLADI HSS
47 14275 Nirmal D 10 80 Palakkad CAHS KUZHALMANNAM
48 11202 Sobhadas P 9 79 Palakkad M N K M G HSS PULAPPATTA
49 37498 Arya T P 10 79 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
50 7813 Sreelakshmi Tp 9 79 Palakkad Dr.KB Menon Memorial Higher Secondary School Thrithala
51 7533 Ajeesh R K 9 79 Palakkad C A H S S KUZHALMANNAM
52 35048 Sudev K 8 79 Palakkad GHS KUDALLUR
53 30801 Angel P Johnson 10 79 Palakkad H S S KUTHANUR
54 37459 Udith K 9 78 Palakkad KALLADI HSS
55 38058 Swathy P S 9 78 Palakkad HS KADAMBAZHIPPURAM
56 12133 Abhinav P K 8 78 Palakkad HSS SREEKRISHNAPURAM
57 17877 Ardhra.s 10 78 Palakkad LSN GIRL’S HIGHER SECONDARY SCHOOL
58 14021 Gayathri Umesh 8 78 Palakkad R.P.M.H.S PANANGATTIRI
59 26556 Malavika E 8 78 Palakkad GVHSS ALANALLUR
60 2114 Akshara.a.s 8 77 Palakkad GVHSS Karakurissi
61 35026 Jithin S 8 77 Palakkad GHSS CHITTUR
62 7545 Neeraja .r 9 77 Palakkad G.H.S.S Tholanur
63 393 Akshay Krishna.u.n 8 77 Palakkad AKSHAY KRISHNA.U.N
64 37418 Abhijith K 10 77 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
65 34941 Amudmohan.m 9 77 Palakkad R.P.M.H.S Panangattiri
66 37484 Akshaya C A 9 77 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
67 12009 Anjali C 8 76 Palakkad GHSS PATTAMBI
68 3911 Sachin T R 9 76 Palakkad H S KADAMBAZHIPURAM
69 37413 Amrithesh M P 10 76 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
70 35006 Sujil K 9 75 Palakkad KVRHS SHORNUR
71 9035 Devananda C V 9 75 Palakkad PTM HSS THRIKKADEERI
72 1153 Keerthana.r 8 74 Palakkad Assisi E.M.H.S.S
73 4467 Ananthu Hari K 9 74 Palakkad NSS. HS. VENGASSERI
74 22114 Aswathi Vr 10 74 Palakkad SN Trust hss, shoranur
75 18037 Abhinand S 9 74 Palakkad GHSS KODUMUNDA
76 30963 Athul Krishna K 9 74 Palakkad H S KADAMBAZHIPURAM
77 2035 Sreehari M J 8 74 Palakkad GOVERMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL
78 3385 Roshan Rahman S T 8 74 Palakkad MES HSS OLAVAKKODE
79 5402 Sreyas .a 10 74 Palakkad High school kadampazhippuram
80 22508 Surya K S 9 74 Palakkad Ghss Erimayur
81 1049 Muhammed Faris K S 8 74 Palakkad GHSS Kottayi
82 14515 Neeraja Sathish 8 73 Palakkad L.S.N.G.H.S
83 13153 Nithya N 8 73 Palakkad SABARI P.T.B.S.H.S.S ADAKKAPUTHUR
84 27400 Pavithra Unni K 10 73 Palakkad GHSS Chathanur
85 18057 Swetha K S 9 73 Palakkad K.P.R.P.HIGHER SECONDARY SCHOOL KONGAD
86 37280 Anjali A 9 73 Palakkad HS KADAMPAZHIPPURAM
87 35488 Ajewel Kamal J 9 73 Palakkad KOTTAYI G H S S
88 20621 Midhun Prakash 10 73 Palakkad KVR HIGH SCHOOL SHORANUR
89 11898 Akshay T P 9 73 Palakkad K V R High school
90 10890 Nandana. B 10 73 Palakkad PARALI HIGHER SECONDARY SCHOOL
91 22980 Fathima Marva 9 73 Palakkad GVHSS KOPPAM
92 10040 Krishnaja T 9 73 Palakkad St. Therese H.S.S
             
A Category, Rs. 1000 – Malappuram Dist
1 34804 Afna Ek 8 94 Malappuram KHUTHBUZZAMAN ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL,
2 9211 Ghanshyam Pradeep 8 92 Malappuram PKMMHSS, EDARIKODE
3 32790 Adithyan. V 9 90 Malappuram GHSS VAZHAKKAD
4 379 Sreenandh Sudheesh 10 90 Malappuram GMHSS CU CAMPUS
5 1837 Kailas P 8 89 Malappuram Government higher secondary school Thiruvali
6 18635 Alen.e.r 9 89 Malappuram A.K.M.H.S.S.KOTTOOR
7 11509 Gatha. A.n 8 89 Malappuram ST.PAUL’S EMHSS, THENHIPALAM
8 13813 Adwaithmohan 9 89 Malappuram PKMMHSS Edarikode
9 497 Sooraj P 8 89 Malappuram PMSAPTHSS KAKKOVE
10 37386 Fathima Zenha 10 88 Malappuram GHSS Mankada
11 10450 Vaishnavi S Kumar 10 88 Malappuram MUHSS OORAKAM
12 22337 Sreya Lakshmi P 10 88 Malappuram AKM HSS KOTTOOR
13 5431 Amal Nijad P 9 87 Malappuram PMSAMAHSS CHEMMANKADAV
14 1058 Ridhan Salam.p 9 87 Malappuram GBHSS MANJERI
15 11489 Madhav Sajesh 9 87 Malappuram PCNGHSS Mookkuthala
16 6218 Abhijith Krishna C 9 87 Malappuram GHSS PERINTHALMANNA
17 14099 Smrithi 9 86 Malappuram Akmhs kottur
18 30646 A. Sahil Earnest 9 86 Malappuram P.P.M.H.S.S., Kottukkara, Kondotty, Malappuram District
19 28110 Maneesha 8 86 Malappuram PCNGHSS MOOKUTHALA
20 35390 Mohammed Hathim Paramban 8 85 Malappuram MMETHSS
21 9873 Shamila Muhammed Ali 10 85 Malappuram alu sahib memorial higher secondary
22 11100 Namitha Sivan 8 85 Malappuram National Higher Secondary School
23 20685 Arjun M N 10 85 Malappuram MODERN HIGHER SECONDARY SCHOOL
24 3832 Rinshan Muhammed Pv 8 84 Malappuram PMSAPTHSS kakkove
25 15023 Sarang. R 9 84 Malappuram AKMHSS KOTTOOR
26 7342 Theertha. C 9 83 Malappuram MSPHSS MALAPPURAM
27 10871 Chandana Raveendran 9 83 Malappuram GRHSS KOTTAKKAL
28 18583 Athulraj.m.p 9 83 Malappuram AKM HIGHER SECONDARY SCHOOL KOTTOOR
29 2175 Adhil Ns 8 82 Malappuram ADHIL NS
30 37691 Daliya Ck 9 82 Malappuram Islahiya.E.M.H.S.S, Malappuram
31 3418 Shafnu V 10 82 Malappuram Cherulal higher secondary school
32 12452 Arya Biju 9 82 Malappuram PMSA HSS AND VHSS CHAPPANANGADI
33 40737 Adithyadev Neelamana 9 82 Malappuram AKM HSS, Koottoor
34 17289 Priya Lakshmi P P 9 82 Malappuram PMSAPTHSS KAKKOVE
B Category, Rs. 500 – Malappuram Dist
35 29384 Parvana.t 8 81 Malappuram PARAKKOTTIL ENGLISH MEDIUM SCHOOL
36 14947 Ahza Fathima K. Ilyas 9 81 Malappuram PMSAVHSS CHAPPANANGADI
37 35395 Bhagath Sankar C K 8 81 Malappuram GHS Pannippara
38 17259 Mohammed Najmal Tp 9 81 Malappuram DEVADAR Govt. HSS, Tanur
39 29078 Devananda Tv 9 81 Malappuram PCNGHSS Mookkuthala
40 14865 Ameenunnisa C 10 80 Malappuram KHMHSS Valakkulam
41 10649 Fathima P T 9 80 Malappuram Govt. Model Higher Sec. School, Calicut University Campus
42 18779 Muhammed Nihal Mp 10 80 Malappuram GHSS Vettathur
43 12234 Aardra. Kk 9 80 Malappuram G H S THRIKKULAM
44 12130 Naveendas.p 9 79 Malappuram GHSS kunnakkavu
45 12487 Janna Jaleel K 9 79 Malappuram Malabar special police english medium high school
46 3481 Sunandh. A 8 79 Malappuram Fathima Matha EMHSS, Tirur
47 33908 Mohammed Sham 10 79 Malappuram CHSS CHERURAL KURUMBATHUR
48 10785 Sreenanda Mohan Ck 8 79 Malappuram NHSS KOLATHUR
49 35065 Atulit E 9 78 Malappuram St pauls emhss
50 5332 Meenakshi P 8 78 Malappuram FATHIMA MATHA ENGLISH MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
51 14521 P. Navaneeth Krishnan 10 78 Malappuram GMHSS CU CAMPUS
52 29147 Nazeel P 9 77 Malappuram GHS CHERIYAM MANKADA
53 14271 Mehna Binth Razak 10 77 Malappuram PMSAPTHSS KAKKOVE
54 4785 Devika P 8 77 Malappuram MES COLLEGE OF ENGINEERING CAMPUS SENIOR SECONDARY SCHOOL, KUTTIPPURAM
55 29673 Beshara 9 76 Malappuram DARUL HIDAYA HIGHER SECONDARY SCHOOL EDAPPAL
56 32013 Fathima Hadiya K 9 76 Malappuram C B H S S VALLIKUNNU
57 32149 Adya . A 8 76 Malappuram DGHSS Tanur
58 17622 Niranjan J Jagadeesh 10 75 Malappuram GHSS Athavanad mattummal
59 39731 Fathima Saja E 9 75 Malappuram MMET HSS, Melmuri
60 6360 Adwaid Sajith 8 75 Malappuram St Pauls EMHSS, Thenhipalam
61 20781 Hibban C 8 75 Malappuram SOHSS Areekode
62 6379 Ankith Sajith 8 75 Malappuram St Pauls EMHSS, Thenhipalam
63 16956 Deeptha Kp 9 74 Malappuram AKM HSS KOTTOOR
64 16811 Ananya P 8 74 Malappuram GMVHSS NILAMBUR
65 7077 Reem Pari 10 73 Malappuram GGHS Malappuram
66 40721 Siyana Thasni 8 73 Malappuram Vannery Higher Secondary School
67 22301 Aruna K 8 73 Malappuram GHSS EDAPPAL
68 39734 Fathima Safa C 9 73 Malappuram MMET HSS, Melmuri
69 30643 Anannya C P 9 73 Malappuram GMVHSS NILAMBUR
70 20057 Nehitha A N 9 73 Malappuram SSMHSS THEYYALINGAL
71 14423 Jafla. Pk 10 73 Malappuram MMET HS MELMURI
72 18161 Goutham Krishna 8 72 Malappuram FATHIMA MATHA E.M HS SCHOOL
73 38109 Adarsh Hareesh 9 72 Malappuram MES CEC SSS Kuttippuram Malappuram Dist
74 26687 Fathima Niya K 8 72 Malappuram GHSS Pulamanthole
75 23237 Aleena Chacko 9 71 Malappuram GMVHSS Nilambur
76 7318 Architha Kg 9 71 Malappuram GMHSS CALICUT UNIVERSITY CAMPUS
77 2751 Sarang M 8 71 Malappuram GBHSS MANJERI
78 14722 Mehdi Mohmed. Cp 8 71 Malappuram G.M.HS.S CU Campus, University
79 14771 Niranjana A J 8 71 Malappuram MVHSS
80 37675 Muhammed Inas T P 9 71 Malappuram MES HSS IRIMBILIYAM
81 18604 Fathima Ridha K C 8 71 Malappuram HIOHSS Olavattur
82 17965 Yadhu Krishna Ms 8 70 Malappuram PCNGHSS MOOKKUTHALA
83 33998 Abhinav Saboo 8 70 Malappuram MES College of Engineering Campus Senior Secondary School, Kuttippuram
84 34215 Gayathri.u 8 70 Malappuram Bharatiya vidya bhavan, tirunnavaya
85 27133 Ajwad Haneen 10 70 Malappuram V. H. M. H. S. S morayur
             
A Category, Rs. 1000 – Kozhikkode Dist
1 17860 Rithuvarna V 10 94 Kozhikkode GGHSS KOYILANDy
2 16869 Mrinal S Jith 9 93 Kozhikkode NANMANDA HIGHER SECONDARY SCHOOL
3 33972 Alansyam Sunil 9 92 Kozhikkode GVHSS Mepayyur
4 14548 Ashin Krishna. N. R 8 91 Kozhikkode GVHSS Madappally
5 2428 Abhishek Nambisan 8 91 Kozhikkode National Higher Secondary School Vattoli
6 6829 Ardra. M. B 9 90 Kozhikkode PTMHS KODIYATHOOR
7 2223 Devang Aman 8 90 Kozhikkode National Higher Secondary School Vattoli
8 3513 Ahan Mithali S 8 90 Kozhikkode St Antony’s Girls H S, Vatakara
9 4096 Diya Prejith 9 88 Kozhikkode NATIONAL HSS VATTOLI
10 13866 Nandana. N. R 8 88 Kozhikkode KKMGVHSS Orkatteri
11 7309 Sreehari.v 8 88 Kozhikkode Perambra higher secondary
12 35625 Sutlej S Raj 8 88 Kozhikkode GVHSS MEPPAYUR
13 1475 Diya.b.p 9 87 Kozhikkode GHSS Beypore
14 34104 Ananya Santhosh 8 86 Kozhikkode GVHSS MEPPAYOOR
15 14537 Denzil Mathew Rajeeve 9 86 Kozhikkode Holy Family HS Kattippara
16 23219 Akshay Vinod P 8 86 Kozhikkode GHSS PAYAMBRA
17 31543 Niyati Darsan Karat 9 85 Kozhikkode GHSS Naduvannur
18 33161 Nivedya Rineesh 8 85 Kozhikkode ST. JOSEPH’S ANGLO INDIAN GIRLS’ HIGHER SECONDARY SCHOOL
19 32714 Niranjana Nr 9 85 Kozhikkode GVHSS MEENCHANDA
20 1206 Swaraj U 9 85 Kozhikkode G H S S KUTTIKKATTOOR
21 1245 Anjana T 9 84 Kozhikkode St Thomas Higher secondary School Thottumukkam
22 9067 Anamika Chandran 8 84 Kozhikkode Nochat higher secondary school
23 28554 Jagannathan M S 8 84 Kozhikkode Govt.Sanskrit Higher Secondary School Vadakara
24 34612 Deekshith Narayan E 8 84 Kozhikkode Silver Hills Higher Secondary School
25 13189 Gopika P 9 83 Kozhikkode Presentation Higher Secondary School,Chevayoor,Kozhikode
26 37716 Devanandha A J 9 83 Kozhikkode GGHSS BALUSSERY
27 4728 Suryadev M K 8 83 Kozhikkode GHSS NEELESWARAM
28 35466 Alex Anto Cherian 10 83 Kozhikkode Sacred Heart HSS Thiruvambady
29 127 Parvana M Sujith 9 83 Kozhikkode GVHSS Madappally
30 33421 Haridev. S 8 82 Kozhikkode GVHSS MEPPAYUR
31 23312 R. Sabarinath 8 82 Kozhikkode GVHSS BALUSSERY
32 11927 Sreehari A S 9 82 Kozhikkode NHSS VATTOLI
33 3155 Abhiram P R 9 82 Kozhikkode N N Kakkad Smaraka GHSS Avitanallur
34 15710 Abhinav.p 8 82 Kozhikkode St.MARY’S ENGLISH MEDIUM SCHOOL,CHEVARAMBALAM,KOZHIKODE
35 23293 Devananda P A 10 82 Kozhikkode AKKR GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL
B Category, Rs. 500 – Kozhikkode Dist
36 33204 Sangeeth S 9 81 Kozhikkode St Joseph’s Boys’ Higher Secondary School Kozhikode
37 19472 Padmapriya. S.k 9 80 Kozhikkode S.P.B. HSS. RAMANATTUKARA
38 37365 Athul N Sunil 9 80 Kozhikkode Bharatiya Vidya Bhavan,Perumthiruthi
39 16459 Deepna K T 10 80 Kozhikkode St Antony’s girls HS Vadakara
40 25936 Aisha Irene R M 10 80 Kozhikkode THIRUVANGOOR HSS
41 29378 Dhyanchand 9 80 Kozhikkode GVHSS ATHOLI
42 14249 Gautham S R 8 79 Kozhikkode KKM GVHSS ORKKATTERI
43 27956 Angel K Babu 10 79 Kozhikkode MGM H SS Engapuzha
44 6209 Sidhrathul Munthaha 9 79 Kozhikkode ST. MARYS HSS KOODATHAI
45 13672 Aakash S G 9 79 Kozhikkode GHSS VALAYAM
46 36641 Sivakami Prajilesh 8 79 Kozhikkode St.Marys HS Kallanode
47 32388 Krishnananda M R 9 79 Kozhikkode MEMUNDA H S S VATAKARA
48 39322 Sreya Mohandas 8 79 Kozhikkode Ramakrishna Mission HSS, Meenchanda
49 6449 Muhammad Hisham P 8 78 Kozhikkode HIMAYATHUL ISLAM HIGHER SECONADARY SCHOOL
50 2095 Neha Kp 8 78 Kozhikkode ST.MICHAEL’S GIRLS’ HIGHER SECONDARY SCHOOL
51 16485 Deeptha K T 10 78 Kozhikkode St Antony’s girls HS Vadakara
52 33359 Arundhathi Rajesh B 9 77 Kozhikkode NADUVANNUR HSS VAKAYAD
53 32317 Abha Ayub 10 77 Kozhikkode UMBICHI HAJEE HIGHER SECONDARY SCHOOL CHALIYAM
54 34038 Nihan Mohammed 8 77 Kozhikkode GVHSS Atholi
55 23948 Rafa Hanoon K 9 76 Kozhikkode GGHSS BALUSSERY
56 10694 Navaneethakrishnan.a. 8 76 Kozhikkode M.G.M. Higher Secondary School, Eangappuzha
57 3345 Isha Nourin Ck 9 76 Kozhikkode GHSS NARIKKUNI
58 16427 Athulraj. M 9 76 Kozhikkode REC GHSS CHATHAMANGALAM
59 29552 Gowrika N K 8 76 Kozhikkode GVHSS MADAPPALLY
60 30661 Neha S 9 76 Kozhikkode GOVT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL,KOYILANDY
61 9971 Nandana K P 9 75 Kozhikkode MCC GHSS MEDICAL COLLEGE CAMPUS KOZHIKODE
62 33110 Sravana Satheesh 10 75 Kozhikkode GHSS NADUVANNUR
63 34356 Krishnapriya K M 9 75 Kozhikkode SREENARAYANA HIGHER SECONDARY SCHOOL
64 39315 Hariharan A S 9 75 Kozhikkode Ramakrishna Mission HSS, Meenchanda
65 26454 Muhammad Faheem K P 9 74 Kozhikkode EMJAY VHSS Villiappally
66 40354 Yuktha Anish 9 74 Kozhikkode St Joseph’s Anglo Indian girls Higher secondary School
67 23498 Keerthana N Pramod 10 74 Kozhikkode PRESENTATION HSS CHEVAYUR
68 31221 Sreelakshmi S 9 73 Kozhikkode G.H.S.S NADUVANNUR
69 816 Surya Sudhakaran 8 72 Kozhikkode SURYA SUDHAKARAN
70 39325 Karthik P V 8 72 Kozhikkode Ramakrishna Mission HSS, Meenchanda
71 11576 Swatilakshmi M 10 72 Kozhikkode NNKSGHSS AVITANALLUR
72 13895 Durga H Variar 10 72 Kozhikkode Presentation higher secondary school
73 2761 Ananya V E 9 72 Kozhikkode GHSS MEDICAL COLLEGE CAMPUS
74 28013 Riza Fathima P 8 72 Kozhikkode National HSS, Vattoli
75 5700 Mayookha S 8 71 Kozhikkode Kunnamangalam Higher secondary school
76 9755 Kavitha Pradeep K 8 71 Kozhikkode GGHSS BALUSSERY
77 13912 Devi H Variar 10 71 Kozhikkode Presentation higher secondary school
78 39311 Shoukath P 8 71 Kozhikkode Ramakrishna Mission HSS, Meenchanda
79 39344 Aiswarya E M 10 71 Kozhikkode G V H S S Medical College Campus
80 8830 Vyshnav. P 8 71 Kozhikkode GHSS Medical college Campus
81 20523 Priya Darshini V 10 71 Kozhikkode St Antony’s Girls high school
82 18292 Sivanandana.e.k. 9 71 Kozhikkode Palora Hss
83 40496 Akif Muhammad 8 71 Kozhikkode GGBHS Chalappuram
84 32618 Kasi Viswanath.k 8 71 Kozhikkode National Higher Secondary School Vattoli
85 22044 Saiga.s 8 71 Kozhikkode GHSS kallachi
             
A Category, Rs. 1000 – Wayanad Dist
1 10258 Amrutha Pm 8 94 Wayanad GHSS Anappara
2 11353 Devika Vv 9 93 Wayanad GHSS Anappara
3 18738 Thejananda Suresh 9 92 Wayanad GHSS MOOLANKAVE
4 6687 Lubna K K 8 91 Wayanad GHSS ANAPPARA
5 4475 Neeraj K J 8 91 Wayanad FR JKM KANNIYARAM
6 7534 Riches B Toms 10 90 Wayanad ST. THOMAS HIGHER SECONDARY SCHOOL NADAVAYAL
7 7542 Ritika Elzia Binu 8 89 Wayanad ST. THOMAS HIGHER SECONDARY SCHOOL NADAVAYAL
8 14549 Devatheertha V N 9 88 Wayanad SKMJ Higher Secondary School
9 6275 Anas Malik K. T 10 87 Wayanad WOHSS PINANGOD
10 23188 Sharone Saji 8 86 Wayanad Vijaya H S S Pulpally
11 14016 Atheena M Sasi 10 86 Wayanad GHSS THARUVANA
12 32757 Gokul Krishna P S 8 86 Wayanad GHSS Panamaram
13 4582 Nived Krishna P 8 85 Wayanad GHSS Moolankave
14 8012 Sooryakiran C S 10 85 Wayanad G H S thrikkaipetta
15 3443 Aadith Prasanth Ts 9 85 Wayanad St.joseph HS KALLODY
16 40271 Sreelakshmi S 8 84 Wayanad SKMJ HSS
17 21692 Ann Mariya Sunny 9 84 Wayanad McLeod’s English School
18 8548 Maleeha Shaba Av 10 82 Wayanad GHSS Meppadi
19 15762 Allu Sidharth Jith 9 82 Wayanad S.K.M.J.H.S.S KALPETTA WAYANAD
20 27561 Anuranjana C V 10 81 Wayanad GHS Valavayal
21 22577 Nila Revathy R 8 81 Wayanad GHSS Meenangadi wayanad
22 36445 Sivapriya A. P 9 80 Wayanad GHSS THALAPPUZHA
23 27475 Nayana V J 10 80 Wayanad GHS VALAVAYAL
24 12166 Ayush Kesav M 8 80 Wayanad GHSS THARUVANA
25 27478 Arjun Viswanathan V V 10 78 Wayanad GHS VALAVAYAL
26 6679 Fabiya Nourin 9 78 Wayanad FALAH GREEN VALLEY SCHOOL
27 11076 Muhammed Afsal.k 10 78 Wayanad GHSS MEPPADI
28 27102 Ajin Sunny 10 78 Wayanad Hill Blooms School Mananthavady
29 14602 Aadhikesh K R 10 77 Wayanad Govt.model H S S cheeral
30 31845 Anu Lakshmi A Nair 8 77 Wayanad Assumption High School
31 40293 Parvathi Jayachadran 8 77 Wayanad SKMJ HSS, Kalpetta
32 17812 Fara Fathima K 9 77 Wayanad McLEODs ENGLISH SCHOOL SULTHAN BATHERY
B Category, Rs. 500 – Wayanad Dist
33 16916 Zara Mathai 9 76 Wayanad GHSS VADUVANCHAL
34 828 Muhammed Naseem Shan 10 75 Wayanad WOHSS PINANGODE
35 6858 Aparna K P 10 75 Wayanad St Thomas H S S Nadavayal
36 8561 Aman C Shaju 8 75 Wayanad ST THOMAS HSS, NADAVAYAL
37 20555 Theertha Prasad 8 74 Wayanad GVHSS Mananthavady
38 21852 Ayush Joshi 10 74 Wayanad G. H. S Valavayal
39 33819 Deepa Raju 9 74 Wayanad GVHSS Mananthavady
40 2021 Hana.k. N 8 74 Wayanad G. H. S. S. Moolankave
41 832 Aysha Shaniba 8 73 Wayanad WOHSS PINANGODE
42 40270 Pranav Kannan 9 72 Wayanad SKMJ HSS
43 29122 Adeeb.m 8 72 Wayanad WOVHSS, MUTTIL
44 12024 Aiswarya Rajan 9 70 Wayanad GHSS ANAPPARA
45 17564 Anolda Ann Jose 10 70 Wayanad ST THOMAS HSS NADAVAYAL
46 31438 Sirrulla K 8 69 Wayanad GHSS Rippon
47 27477 Vandana Babu 8 69 Wayanad GHS Pulinjal
48 8187 Nirmal Benny 8 68 Wayanad St.Thomas HSS NADAVAYAL
49 8168 Abhiram K S 9 68 Wayanad SKMJHSS Kalpetta
50 23822 Sreenanda M R 9 68 Wayanad G H S S VADUVANCHAL
51 8840 Vandana S 9 68 Wayanad SHHSS DWARAKA
52 32721 Samanya V P 9 67 Wayanad ST JOSEPH H S S KALLODI
53 26060 Najla Fathima 9 67 Wayanad assumption high school sby
54 18181 Grace Rajesh 8 67 Wayanad ST. THOMAS HIGHER SECONDARY SCHOOL NADAVAYAL
55 19486 Devika M R 8 66 Wayanad GHS VADUVANCHAL
56 5286 Amna Sherin C A 10 66 Wayanad GMHSS CHEERAL
57 36274 Aswindileep. D 8 65 Wayanad SKMJ HSS
58 13271 Aavani P Santhosh 8 65 Wayanad GHSS MOOLANKAVE
59 17057 Anupriya P S 9 65 Wayanad GOVERNMENT HIGHSCHOOL IRULATH
60 32385 Lalkrishna K S 8 65 Wayanad GOVERMENT HIGH SCHOOL MEENANGADI
61 13982 Rameesa Suman.k 8 65 Wayanad WOVHSS MUTTIL
62 8615 Amrita C B 9 64 Wayanad Assumption HS , Sulthan Bathery
63 16359 Aashitha Fathima 9 64 Wayanad GHSS ANAPPARA
64 18960 Naja Fathima 8 64 Wayanad GHSS VADUVANCHAL
65 23596 Amaya Ajith 8 64 Wayanad moolankave GHSS
66 4177 Amithrajith.m.b 8 62 Wayanad G.H.S.S.Meenangady
67 11304 Theertha. K 9 61 Wayanad GHSS ANAPPARA
68 8071 Hanna K J 8 61 Wayanad GHSS Meenangadi
69 14069 Thrisha Sasikumar 8 60 Wayanad GHSS VADUVANCHAL
70 32748 Adharsh V R 8 59 Wayanad MGM HSS MANANTHAVADY
71 17091 Anusree R S 9 58 Wayanad GOVERNMENT HIGHSCHOOL IRULATH
72 16225 Stany Shaji 9 58 Wayanad GHSS ANAPPARA
73 7283 Sai Lakshmi 9 56 Wayanad ST THOMAS HSS NADAVAYAL
74 22686 Gaya V R 9 56 Wayanad ASSUMPTION HIGH SCHOOL
75 27349 Nidha Fathima K 9 56 Wayanad Assumption higher secondary school
76 7618 Angelina Biju 10 56 Wayanad St. Thomas Higher Secondary School Nadavayal
77 17770 Elsa Rose Gejo 9 55 Wayanad Govt.Higher Secondary School Thariode
78 37709 Anamika K V 8 55 Wayanad VIJAYA HSS Pulpally
79 33619 Aiswarya P Biju 9 54 Wayanad JAWAHAR NAVODAYA VIDHYALAYA WAYANAD
80 18088 Adhithi A S 10 54 Wayanad G H S S VADUVANCHAL
81 23441 Abdulla Zayan 8 53 Wayanad GHSS MOOLAMKAVE
82 27014 Devanandha Anandhan 9 53 Wayanad GHSS Valad
             
A Category, Rs. 1000 – Kannur Dist
1 7832 Aparna P K 9 96 Kannur GGHSS PAYAYNUR
2 35415 Rithika Ramesh M 9 95 Kannur EMSS GHSS PAPPINISSERI
3 35418 Reeshma M 8 95 Kannur EMSS GHSS PAPPINISSERI
4 5651 Aparna T 10 94 Kannur PERALASSERY AKG SMARAKA GOVT.HIGHER SECONDARY SCHOOL
5 10589 Malavika Raghu P V 8 93 Kannur GHSS VELLUR
6 31009 Aryananda K 10 93 Kannur Gvhss edayannur
7 143 Devika S 10 93 Kannur NSS HSS ALAKODE
8 3254 Sreedev K 8 91 Kannur NIRMALA HSS CHEMPERI
9 35344 Rishitha Ramesh M 10 90 Kannur EMSS GHSS PAPPINISSERI
10 1466 Gowri S Krishnan 8 90 Kannur URSULINE SENIOR SECONDARY SCHOOL
11 4106 Devkishan. C 8 90 Kannur Rajeev Gandhi Memmorial HSS, Mokeri
12 15346 Amrith Kiran Arunjith 8 90 Kannur Peralassery AKG Smaraka Govt. Higher Secondary School
13 22990 Vyga K 8 90 Kannur GHSS MAMBARAM
14 4056 Anugraha Shyam 8 89 Kannur Sacred Heart Girls Higher Secondary School , Thalassery.
15 18697 Jyoshitha Manu 10 89 Kannur Govt Brennan H S S THALASSERY
16 10723 Nayanend Gopan 9 89 Kannur PERALASSERY AKG SMARAKA GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL
17 25971 Geethik V B 9 88 Kannur GHSS PALAYAD
18 21089 Anandhu Madhu 10 88 Kannur KOODALI HIGHER SECONDARY SCHOOL
19 49 Jyothiskrishna 9 88 Kannur GHSS AROLI
20 2027 Mithra Mohan 8 88 Kannur G H S S KOROM
21 3644 Dhara Rajesh P 9 88 Kannur K P C H S S Pattanur
22 31275 Sreehari E V 9 88 Kannur GHSS KADANNAPPALLY
23 4272 Anirved Tp 9 87 Kannur IMNSGHSS MAYYIL
24 1300 Abhika Ramachandran 9 87 Kannur IMNSGHSS Mayyil
25 26156 Sreenanda N.k 9 87 Kannur GHSS KOTTILA
26 737 Ashidosh Kv 10 87 Kannur Kadambur Higher Secondary School
27 1304 Anshika M 9 87 Kannur IMNSGHSS Mayyil
28 2030 Chetas V.m 8 87 Kannur MAMBARAM HSS
29 36009 Nihal S J 8 87 Kannur NAMHSS PERINGATHOOR
30 23286 Devananda Pv 10 87 Kannur ST. MARY’S HIGH SCHOOL FOR GIRLS, Payyanur
31 19666 Veda K K 8 87 Kannur ST.TERESAS ANGLO INDIAN HIGHERSECONDARY SCHOOL
32 1501 Pralin K 10 87 Kannur Goverment Higher Secondary School Chattukappara
33 21841 Nayanasree. M. K 10 87 Kannur Koodali Higher secondary School
B Category, Rs. 500 – Kannur Dist
34 6243 Varada Sreeraj 8 86 Kannur ST.TERESAS AIGHS,KANNUR
35 56 Akshaya P 9 86 Kannur AKSGHSS Malappattam
36 701 Naval Kishor 9 86 Kannur IMNSGHSS MAYYIL
37 17799 Ananya U V 10 85 Kannur CPNS GHSS MATHAMANGALAM
38 2238 Harsha Suresh 8 85 Kannur ST. Mary’s High School For Girls
39 15760 Hrithik.c 9 85 Kannur RGMHSS, MOKERI
40 3340 Neeraja Sadanandan 10 85 Kannur ST.MARY’S HIGH SCHOOL FOR GIRLS , PAYYANUR
41 14929 Sreedurga P 9 85 Kannur MVMKVNS GHSS MATHIL
42 23280 Anna Rose Binoj 9 84 Kannur MARYGIRI HS THERTHALLY
43 4583 Devananda. C 10 84 Kannur GVHSS kadirur
44 10728 Devang Pa 8 84 Kannur Mambaram Higher secondary school
45 1392 Archana.k.prakash 8 84 Kannur Sacred Heart Girls Higher secondary school Thalassery
46 89 Navaneeth. U 8 84 Kannur IIMNSGHSS MAYYIL
47 633 Sreenanda Sreenith 9 84 Kannur Munderi higher secondary school
48 6579 Dilna N V 9 83 Kannur GOVT GIRLS HIGHER SECONDARY SCHOOL PAYYANUR
49 3081 Arathi S Ravindran 8 83 Kannur S T MARY’S HIGH SCHOOL FOR GIRLS PAYYANUR
50 14040 Chanjal K V 9 83 Kannur AVSGHSS KARIVELLUR
51 38488 Vaishnavi Latheesh 8 82 Kannur Moothedath Higher Secondary School
52 14923 Anuvind A V 8 82 Kannur AKSGHSS Malappattam
53 1987 Devamrith V 8 82 Kannur EKNS GHSS VENGAD
54 26278 Sreedev S 9 82 Kannur GHSS CHITTARIPARAMBA
55 31870 Malavika P M 9 82 Kannur Rani Jai Higher Secondary School
56 430 Nihal Dev Ranjith. K 8 82 Kannur A. K. G. Memmorial higher secondary school Peralassery
57 2741 Aiswarya K 8 82 Kannur KOODALI HIGHER SECONDARY SCHOOL
58 19802 Govindaprasad U 8 82 Kannur O K Kunjikkannan Smaraka GHSS Ramanthali
59 19053 Neeraja C C 10 82 Kannur GHSS SREEKANDAPURAM
60 10565 Anuyojya P M 9 82 Kannur Peralasseri AKGSGHSS
61 9336 Devapriya P 9 82 Kannur MVMKVNS GHSS MATHIL
62 16279 Nayana K 9 81 Kannur GHSS Vadakkumbad
63 3023 Adwaith Anil P 9 81 Kannur EKNSGHSS vengad
64 1254 Harshith Jayakumar 8 81 Kannur AVSGHSS KARIVELLUR
65 2648 Aazad Suryan 10 81 Kannur Chittariparamba Higher Secondary School
66 3807 Devika Dinesan 8 81 Kannur IMNSGHSS MAYYIL
67 20598 Aswathi. M. V 10 81 Kannur St.Mary’s High School For Girls
68 2902 Anupriya.k.m 8 81 Kannur CHEMBILODE HSS THALAVIL
69 2086 Gowrinandha S S 9 80 Kannur Sacred Heart HS Thalassery
70 408 Sreeranjini K 10 80 Kannur SABTMHSS THAYINERI
71 17760 Amal Mp 9 79 Kannur Government higher secondary school, chavassery
72 17756 Muhammed Zaafir A P 8 79 Kannur KADAMBUR HIGHER SECONDARAY SCHOOL
73 18517 Abhiram K P 9 79 Kannur GHSS CHAVASSERY
74 3181 Nandana Sujith 9 79 Kannur St Teresa’s A.I.H.S.S
75 18653 Devnand Mp 9 79 Kannur Government higher secondary school, chavassery
76 16502 Gayathri. N. K 8 78 Kannur Peralassery AKG smaraka govt Higher Secondary School
77 10011 Mayur Dev 8 78 Kannur IMNSGHSSMAYYIL
78 14988 Karthik.k.k 8 78 Kannur AKSGHSS Malappattam
79 22236 Diya K 8 78 Kannur RANI JAI HIGHER SECONDARY SCHOOL
80 26201 Abhinav K P 9 78 Kannur GHSS PRAPOIL
81 27594 Abhinav K V 8 78 Kannur GHSS MATHIL
82 23213 Angel Binoj 10 78 Kannur MARYGIRI HS THERTHALLY
83 31699 Sreeranj C 8 78 Kannur PERALASSERY AKG SMARAKA GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL
84 13970 Sreedhana M N 9 78 Kannur GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL PATTIAM
             
A Category, Rs. 1000 – Kasaragod Dist
1 17662 Sreenandan K Raj 9 93 Kasaragod GHSS BALLA EAST
2 18017 Sayanth K 10 91 Kasaragod Chattanchal Higher Secondary School
3 1396 Niveditha P V 9 90 Kasaragod GVHSS MADIKKAI II
4 9919 Devika C K 9 90 Kasaragod GHSS UDINOOR
5 30580 Abdulla A 10 89 Kasaragod CJHSS CHEMNAD
6 8297 Aayush P 9 88 Kasaragod GHSS BALLA EAST
7 7437 Anagha Pradeep 9 88 Kasaragod GHSS Kuttamath
8 9722 Devika Mohan K.k 10 88 Kasaragod Gvhss karadka
9 19640 Meera M K 8 87 Kasaragod G H S S KUNDAMKUZHY
10 26221 Avani.p.v 10 87 Kasaragod G.H.S.S.South Trikarpur
11 39919 Shradha S Parvathi 9 85 Kasaragod GHSS Adoor
12 8842 Renisha A 10 85 Kasaragod G.H.S.S. Kundamkuzhy
13 15687 Rithunand M T 8 84 Kasaragod G H S S KUTTAMATH
14 28144 Rwithik Viswam 9 84 Kasaragod GHSS PERIYA
15 15350 Shreyas Nambiar M 8 84 Kasaragod CJHSS CHEMNAD
16 14032 Saniya Ragh B R 9 83 Kasaragod GHSS Kundamkuzhy
17 5646 Prarthana Pavithran 8 83 Kasaragod CKNSGHSS PILICODE
18 33095 Niranjana Kv 9 83 Kasaragod GHSS CHEMNAD
19 19926 Ameya Madhu M 10 83 Kasaragod GHSS KUTTAMATH
20 28903 Athira Mv 8 83 Kasaragod Ghss uduma
21 19085 Athira . A . B 10 83 Kasaragod Vidyashree shikshana Kendra mulleria
22 15076 Bhavusha Bhuvesh 8 83 Kasaragod GHSS Kundamkuzhi
23 18723 Avinash Kp 10 82 Kasaragod RHSS Nileshwar
24 10667 Nethra Mahendran 9 81 Kasaragod GHSS KUTTAMATH
25 8919 Snigdha Shasi A 8 81 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
26 34057 Kaushik K 9 81 Kasaragod Rhss Nileshwar
27 538 Harisreekrishna. T. T 9 81 Kasaragod GVHSS IRIYANNI
28 29022 Devangana P R 8 81 Kasaragod G.H.S.S KUNDAMKUZHY
29 29656 Mayookha K V 8 81 Kasaragod GHS Thachangad
30 10842 Sreelakshmi.k 8 81 Kasaragod Rajas Higher Secondary School
B Category, Rs. 500 – Kannur Dist
31 7365 Sankeerth K 9 80 Kasaragod Durga higher secondary school kanhangad
32 33194 Vismaya K P 9 80 Kasaragod GHSS CHEMNAD
33 39952 Shadiya A S 9 80 Kasaragod GHSS Adoor
34 29658 Deva Nanda K 8 80 Kasaragod GHS Thachangad
35 7937 Devajith A 9 80 Kasaragod G H S S PERIYA
36 6037 Anamika M S 9 79 Kasaragod GHSS MADIKAI
37 29387 Aksa Joseph 8 79 Kasaragod St. Jude HS Vellarikkundu
38 29748 Keerthana K S 10 79 Kasaragod GHS Thachangad
39 16602 Nandagopal C 8 79 Kasaragod G V H S S IRIYANNI
40 29755 Dilna Suresh 10 79 Kasaragod GHS Thachangad
41 29749 Shimna C K 10 79 Kasaragod GHS Thachangad
42 29752 Neha A 10 79 Kasaragod GHS Thachangad
43 29758 Krishnaja M 10 79 Kasaragod GHS Thachangad
44 31076 Samvritha Chandran 8 78 Kasaragod GHSS BETHURPARA
45 14002 Sona M 8 78 Kasaragod G H S S CHEMNAD PARAVANADUKKAM
46 19825 Devanand Manu 9 78 Kasaragod Rajas HSS Nileshwar
47 29753 Nandana Radhakrishnan P 10 78 Kasaragod GHS Thachangad
48 11217 Deepak Dev K 8 78 Kasaragod GHSS KAKKAT
49 39969 Raniya Aysha M G 9 78 Kasaragod G V H S S Mogral
50 34117 Devika Raj K V 8 77 Kasaragod GVHSS MADIKAI
51 30021 Shravana Suresh 10 77 Kasaragod GHS Thachangad
52 30218 Niramaya Mohan E 8 76 Kasaragod BEMHSS Kasaragod
53 18314 Anagha A 10 76 Kasaragod Navajeevan high school, Perdala
54 4253 Arunima Chandran K 9 76 Kasaragod G H S THACHANGAD
55 16052 Arya A 9 75 Kasaragod GVT.HSS.KUNDAMKUZHI
56 39961 Aysha Saja Km 9 75 Kasaragod GHSS Adoor
57 39945 Sneha P V 10 75 Kasaragod G V H S S Ampalathara
58 19903 Aparna K Nair 9 75 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
59 5360 Nivedya Krishnan 9 75 Kasaragod G H S THACHANGAD
60 3741 Varun Bhaskar 9 75 Kasaragod Ghs Thachangad
61 39905 Arya P 10 74 Kasaragod GVHSS Ambalathara
62 19785 Sreesha S Kajanaya 9 74 Kasaragod GHSS KUTTAMATH
63 13170 Unnimaya K 10 74 Kasaragod GHSS CHEMNAD
64 29675 Sneha K V 8 74 Kasaragod GHS Thachangad
65 29709 Bhavana S Nair 8 74 Kasaragod GHS Thachangad
66 23108 Sivaganga R M 9 73 Kasaragod GHSS KAKKAT
67 11970 Rida Fathima K A 9 73 Kasaragod Ghss Kumbla
68 29653 Shreeya Madhu A 8 73 Kasaragod GHS Thachangad
69 22677 Fathimath Minha Jumana 8 73 Kasaragod GHSS CHEMNAD PARAVANADUKKAM
70 20042 Jyothish Nalinakshan 9 73 Kasaragod CHSS Chattanchal
71 22276 Devika R Nath 9 73 Kasaragod Chayyoth HSS school
72 356 Arya Vijayan 8 72 Kasaragod St.Mary’s English medium school pallikkare
73 11771 Soorya Nanda Sreejith 8 72 Kasaragod R. H. S. S Nileshwaram
74 27727 Rimisha Rajeev 10 72 Kasaragod G.H.S.S.South Trikaripur
75 13974 Visakh K 9 72 Kasaragod Ghss madikai
76 10645 Rishikesh P 8 72 Kasaragod CHINMAYA VIDYALAYA VIDYANAGAR KASARAGOD
77 31988 Tejalakshmi.m 9 71 Kasaragod C.K.N.S G.H.S.S PILICODE
78 30102 Saina Venugopal 8 71 Kasaragod GHSS KUNDAMKUZHY
79 39933 Shyama Prasad P 10 71 Kasaragod GVHSS Ambalatharra
80 14375 Dujana K 9 71 Kasaragod GHSS Kumbla
81 20022 Aishwarya Pb 10 71 Kasaragod GVHSS Iriyanni
82 9778 Niveditha Tb 8 71 Kasaragod Ghss Maloth Kasba
83 4219 Devapriya. P 8 71 Kasaragod GVHSS Madikai-2